Kurs kierownika wycieczek po zakładzie przemysłowym
(KKWPZP)

 

Interesujące sprawy i ważne zagadnienia związanie z wycieczkami po zakładzie produkcyjnym. Zawiera kurs BHP.