UDZIELANIE PIERWWSZEJ POMOCY

Zapraszamy na kurs!

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu zaprasza nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które odbędzie się w naszej siedzibie 7 października 2020 r. (środa).

 

Szkolenie będzie realizowane na podstawie § 21 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (ze zmianami).

Obejmuje ono wszystkie podstawowe zagadnienia z zakresu pomocy przedmedycznej. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach m. in. z wykorzystaniem fantomów i defibrylatora. Szkolenie realizowane jest w małych grupach (do 12 osób). Szkolenie prowadzi dwóch ratowników KPP.

Zapisy za pomocą kalendarza na stronie internetowej Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu.