01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

KLUB MM

logo Opola

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Doskonalenie ponadprzedmiotowe

Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 5

19
Paź
2018
15:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

Nr. 150 Jak diagnozować zasoby środowiska lokalnego i wykorzystywać je w edukacji szkolnej

Miejsce: MODN Opole
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych  
29
Paź
2018
15:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

158. Praca wychowawcy z zespołem klasowym: klasa jako grupa społeczna; zastosowanie gier i zabaw

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele i rady pedagogiczne wszystkich typów szkół Treści: Kto to jest wychowawca klasy? Klasa jako grupa społeczna. Formowanie wspólnoty [...]
30
Paź
2018
15:30
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

Dołącz do eTwinning

Miejsce: MODN Opole  |  Miejscowość: Opole
Nauczyciele biorący udział w szkoleniu zapoznają się z możliwościami programu eTwinning, zarejestrują swoją szkołę i założą swoje konto. Poznają narzędzia eTwinning - platformy eTwinning [...]
07
Lis
2018
15:30
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

Załóż project eTwinning

Miejsce: MODN Opole
Głównym celem tego szkolenia jest praca z kartą projektu. Każdy uczestnik szkolenia dowie się jak prawidłowo należy wypełnić wniosek i na co zwrócić uwagę przy szukaniu [...]
14
Lis
2018
00:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

Narzędzia eTwinning

Miejsce: MODN Opole
W tym szkoleniu nauczyciele poznają przykłady dobrych praktyk, poznają ofertę szkoleń online programu [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.