01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Edukacja artystyczna

Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 4

19
Lut
2019
15:30
EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Muzykoteka młodego człowieka, czyli dźwiękowa podróż po świecie

Miejsce: MODN
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli muzyki w szkole podstawowej. Uczestnicy poznają metody aktywizujące i [...]
20
Lut
2019
15:00
EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Film w edukacji plastycznej

Miejsce: MODN, s.202
Szkolenie, które jest adresowane do nauczycieli plastyki i osób zainteresowanych tematem, [...]
23
Lut
2019
10:00
EDUKACJA ARTYSTYCZNA

62. Warsztaty muzyczno - teatralne „Z piosenką i tańcem w dziecięcej bajce” (cz. II)

Miejsce: MODN- Aula
Adresat:Nauczyciele kształcenia specjalnego, nauczyciele pracujący w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz zainteresowane osoby. Treści:Piosenki autorskie o [...]
25
Lut
2019
15:00
EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Forma-144. Dawne i nowoczesne tańce towarzyskie dla dzieci i młodzieży.

Miejsce: MODN w Opolu sala 202 i 203
Adresat: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych,kształcenia specjalnego oraz zainteresowane osoby   Treści: Muzyka, ruch i [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.