01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08
Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 56 - Strona 1 / 6

15
Paź
2019
15:00
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

Segregacja odpadów w edukacji przedszkolnej

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19
Jak kształtować w dzieciach postawę proekologiczną. Przykłady rozwiązań metodycznych przygotowanych [...]
16
Paź
2019
14:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

Matematyczne Karty Grabowskiego

Miejsce: MODN  |  Miejscowość: Opole
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, [...]
16
Paź
2019
15:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

160. Wyniki egzaminów zewnętrznychpodstawą do wprowadzenia zmian w pracy zespołowej i indywidualnej nauczycieli

Miejsce: MODN
Treści warsztatów: Identyfikacja czynników warunkujących efektywność kształcenia w [...]
16
Paź
2019
15:30
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

121. Polska w tańcu i muzyce

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śl. 19
Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, osoby zainteresowane Treści: Uczestnicy poznają piosenki, [...]
17
Paź
2019
10:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

Seminarium NT. MODN-e sposoby na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole droga mediacji

Miejsce: MODN Opole
1.Standardy i zasady prowadznia mediacji - mediacje w szkole - Bożena Grebowiec - mediator sądowy [...]
17
Paź
2019
15:00
ZAJĘCIA TECHNICZNE, KOMPUTEROWE, INFORMATYKA

MODNi koderzy –wykorzystanie podstaw kodowania, programowania i robotyki w pracy nauczyciela na różnych etapach edukacyjnych

Miejsce: MODN w Opolu
Prowadzenie nauki kodowania i programowania z wykorzystaniem robotów (DOC, gry planszowej Scottie-Go, [...]
17
Paź
2019
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

138. Mediacje szkolne

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Treści: Warsztaty poświęcone konstruktywnym sposobom rozwiązywania [...]
17
Paź
2019
16:00
JĘZYK ANGIELSKI

Shark in the park & other stories

Miejsce: MODN,Opole
Adresat: Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczący jęz. angielskiego. Treści: Pomysły na [...]
22
Paź
2019
15:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

Praca wychowawcy z zespołem klasowym: klasa jako grupa społeczna; zastosowanie gier i zabaw

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele i rady pedagogiczne wszystkich typów szkółTreści: Kto to jest wychowawca klasy? Klasa [...]
23
Paź
2019
12:00
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

Spotkanie superwizyjne dla realizatorów programu Przyjaciele Zippiego

Miejsce: MODN Opole
Zippi zaprasza na spotkanie superwizyjne! Szanowni Państwo, realizatorzy programu Przyjaciele Zippiego, a także osoby [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.