KLUB MM

logo Opola

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 26 - Strona 1 / 3

10
Wrz
2018
15:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

Awans zawodowy nauczycieli rozpoczynających we wrześniu 2018 r. staż na nauczyciela kontraktowego i mianowanego

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Powstańców Śląskich 19; 45-086 Opole
Program: Uwarunkowania prawne awansu zawodowego nauczycieli . Rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Przydzielenie opiekuna stażu. Przebieg stażu. Obowiązki dyrektora szkoły wobec nauczyciela [...]
17
Wrz
2018
09:00
Granty

„Prawo oświatowe bez tajemnic - efektywny nadzór w kontekście oceny pracy nauczyciela”

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa NR 5 ul. Robotnicza 22 49-300 Brzeg
Grupa I(17.09.2018r., 24.09.2018r.) Kurs realizowany jest w 10 grupach po 15 osób. Każda grupa realizuje 4 moduły w łącznej liczbie 16 godz. dydaktycznych, w ramach dwóch dni [...]
19
Wrz
2018
09:00
Granty

„Prawo oświatowe bez tajemnic - efektywny nadzór w kontekście oceny pracy nauczyciela”

Miejsce: Klub Nauczyciela; ul. Spółdzielców 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Grupa II (19.09.2018r., 26.09.2018r.) Kurs realizowany jest w 10 grupach po 15 osób. Każda grupa realizuje 4 moduły w łącznej liczbie 16 godz. dydaktycznych, w ramach dwóch dni [...]
26
Wrz
2018
16:00
JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej- kurs przygotowujący do egzaminu Pearson Test of English

Miejsce: MODN,Opole
Kurs języka angielskiego przygotowujący do części pisemnej i ustnej  certyfikatu Pearson Test of [...]
26
Wrz
2018
16:00
KURSY DOSKONALĄCE

Intensywne kursy języka angielskiego na róznych poziomach zaawansowania

Miejsce: MODN,Opole
Zapraszamy na kursy języka angielskiego rozwijające wszystkie sprawności językowe, uczące swobodnego [...]
29
Wrz
2018
09:00
Granty

Diagnozowanie inteligencji wielorakich jako podstawa do indywidualizacji nauczania - grupa I

Miejsce: MODN Opole
Grupa I(29.09.2018r., 06.10.2018r.) Kurs realizowany jest w 4 grupach po 15 osób.Każda grupa realizuje 4 moduły w łącznej liczbie 16 godz. dydaktycznych, w [...]
09
Paź
2018
09:00
Granty

„Prawo oświatowe bez tajemnic - efektywny nadzór w kontekście oceny pracy nauczyciela”

Miejsce: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania; ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie
Grupa III (09.10.2018r., 16.10.2018r.) Kurs realizowany jest w 10 grupach po 15 osób. Każda grupa realizuje 4 moduły w łącznej liczbie 16 godz. dydaktycznych, w ramach dwóch dni [...]
09
Paź
2018
15:00
Granty

Kształcenie informatyczne w nowej podstawie programowej - grupa I

Miejsce: MODN Opole
Lp. Moduł Imię i nazwisko wykładowcy Liczba godzin   Kodowanie off-line – realizacja zagadnień z kodowania i robotyki klasach I-III Joanna Świercz 4   Przegląd różnych [...]
09
Paź
2018
15:00
Granty

Kształcenie informatyczne w nowej podstawie programowej - grupa II

Miejsce: MODN Opole
Lp. Moduł Imię i nazwisko wykładowcy Liczba godzin   Kodowanie off-line – realizacja zagadnień z kodowania i robotyki klasach I-III Joanna Świercz 4   Przegląd różnych [...]
09
Paź
2018
15:00
Granty

Dziecko-rodzic-nauczyciel, dobra współpraca drogą do sukcesu - grupa I

Miejsce: MODN Opole
Grupa I ( 09.10.2018r.,16.10.2018r.,23.10.2018r.) Kurs realizowany jest w 3 grupach po 15 osób.Każda grupa realizuje 3 moduły w łącznej liczbie 16 godz. dydaktycznych, [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.