01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08
Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 13 - Strona 1 / 2

29
Kwi
2019
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

126. Mediacje szkolne – techniki mediacyjne w pracy wychowawczej, nauczyciel jako mediator, mediacje rówieśnicze – cz. I

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół Treści: Warsztaty poświęcone sposobom rozwiązywania [...]
10
Maj
2019
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych Treści: Program profilaktyki uniwersalnej i [...]
11
Maj
2019
09:00
PEDAGOGIKA SPECJALNA

139. Warsztaty arteterapeutyczne

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele szkół podstawowych oraz nauczyciele szkół specjalnych Treści: Integracja [...]
11
Maj
2019
09:00
KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

11. Kierownik wypoczynku

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkółTreści: Planowanie pracy wychowawczej; organizacja wypoczynku [...]
13
Maj
2019
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

120. Elementy metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka grupa II

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół Treści: System ćwiczeń mający zastosowanie [...]
14
Maj
2019
15:00
PEDAGOGIKA SPECJALNA

136. Rewalidacja i wychowanie osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów autystycznych

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele placówek specjalnych, wychowawcy zespołów rewalidacyjno - wychowawczych oraz [...]
21
Maj
2019
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

127. Praktyka uważności metodą na odkrycie mądrości w sobie i w swoich uczniach

Miejsce: MODN Opole
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych Treści: Uważność jako skuteczny środek pomagający [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.