logo Opola

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 15 - Strona 1 / 2

21
Kwi
2018
09:00
KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

Kierownik wycieczki szkolnej

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śląskich 19
15.Kierownik wycieczki szkolnej Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół Treści: Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły; przepisy regulujące [...]
23
Kwi
2018
15:00
EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

83. „Historia poznana dzięki piosence”

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śląskich 19
Adresat: Nauczyciele historii wszystkich typów szkół Treści: Pieśni i piosenki jako źródło historyczne; rola pieśni i piosenek w [...]
24
Kwi
2018
15:00
JĘZYK POLSKI

Jak kształcić język ucznia, wykorzystując językowy savoir-vivre?

Miejsce: MODN
Treści: Rodzime normy grzecznościowe w konfrontacji z normami charakterystycznymi dla innych kultur. Komunikowanie się bezpośrednie i z wykorzystaniem medium. [...]
25
Kwi
2018
15:45
JĘZYK NIEMIECKI

Obraz mówi więcej niż tysiąc słów

Miejsce: MODN, sala 202 budynek "B"  |  Miejscowość: Opole
Żyjemy w swiecie obrazkowym, więć naturalne jest że umiejętności opisu i interpretacji rysunku, [...]
26
Kwi
2018
16:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

Jak się ustrzec fonoholizmu

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Czym jest fonoholizm? Jak przedstawia się to zjawisko w świetle badań pt. „Nałogowe korzystanie [...]
09
Maj
2018
10:00
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Zasady przyjmowania cudzoziemców i uczniów uczących się za granicą. Obowiązek szkolny

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Adresat: Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele Program: Warunki przyjmowania cudzoziemców do poszczególnych szkół. Kryteria klasyfikacji do [...]
21
Maj
2018
15:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

Awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2018r.

Miejsce: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Adresat: Nauczyciele szkół i placówek oświatowych Program: Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczycieli. Rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Przydzielenie opiekuna stażu. [...]
22
Maj
2018
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

158. Mediacje szkolne – techniki mediacyjne w pracy wychowawczej, nauczyciel jako mediator

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele wszystkich typów szkół Treści: Warsztaty poświęcone sposobom rozwiązywania konfliktów, poszerzeniu wiedzy na temat konfliktu. Etapy mediacji. Zasady [...]
24
Maj
2018
15:30
EDUKACJA CZYTELNICZA I INFORMACYJNA

Arkusz kalkulacyjny – krok po kroku. Nr formy-117.

Miejsce: MODN w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19. Sala nr 16.
   MS Excel – budowa i zastosowanie. Opcje menu i pasków narzędzi. Zaznaczanie [...]
25
Maj
2018
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Miejsce: MODN Opole
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia Gdy coś nam dolega sięgamy do apteczki pierwszej pomocy medycznej. A jak możemy pomóc sobie lub [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.