01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08
Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 8

29
Wrz
2020
15:30
JĘZYK POLSKI

Dziecko z doświadczeniem migracji w (o)polskiej szkole

Miejsce: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji (dawn. MODN)
Planowane treści warsztatów: Uwarunkowania prawne, społeczne, psychologiczne, lokalne i inne, w tym związane z [...]
06
Paź
2020
15:30
JĘZYK POLSKI

Edukacja zdalna to nie tylko aplikacje i platformy

Miejsce: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji (dawn. MODN)
Seminarium poświęcone organizacji i prowadzeniu kształcenia na odległość. Planowanie pracy z uczniami. [...]
07
Paź
2020
16:00
JĘZYK ANGIELSKI

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej-kurs przygotowujący do certyfikatu PTE (Pearson Test of English)

Miejsce: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu ( dawny MODN)  |  Miejscowość: Opole
Adresat: Nauczyciele/ki wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego klas I-III szkół podstawowych. [...]
08
Paź
2020
16:00
JĘZYK ANGIELSKI

Jak uczyć zdalnie języka angielskiego Young Learners/młodsze dzieci?

Miejsce: online MS Teams
Zapraszam nauczycieli języka angielskiego z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych na zajęcia [...]
09
Paź
2020
15:30
KURSY KWALIFIKACYJNE

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Miejsce: MODN w Opolu  |  Miejscowość: Opole
Edycja II/2020 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. [...]
19
Paź
2020
15:00
JĘZYK POLSKI

Rola kontekstów w czytaniu utworów literackich i odbiorze tekstów kultury ( w szkole podstawowej)

Miejsce: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji ( MODN), ul. Powstańców 19 Opole
Adresat: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej Treści:Interpretacja utworów literackich i tekstów [...]
16
Lis
2020
15:00
JĘZYK POLSKI

Opowiadanie twórcze jako podstawowa forma uczniowskiej wypowiedzi pisemnej. forma nr 23

Miejsce: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji ( MODN), ul. Powstańców 19 Opole
Adresat: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej Treści: Opowiadanie jako szkolna forma wypowiedzi. [...]
24
Lis
2020
15:30
JĘZYK POLSKI

Jakie zadania sprzyjają uczeniu się?

Miejsce: Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji (dawn.MODN)
Planowana tematyka warsztatów: Taksonomia Blooma w edukacji zdalnej i tradycyjnej. Poziomy wiedzy wspierane [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.