01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08
Szukaj
Więcej opcji

Nadchodzące wydarzenia

Liczba nadchodzących wydarzeń: 26 - Strona 2 / 3

28
Lut
2020
15:00
DOSKONALENIE PONADPRZEDMIOTOWE

Historie, które poruszają

Miejsce: MODN Opole, Powstańców Śl. 19
MODN 28-29.02.2020 r. godz.: piątek 15.00 – 19.00 i sobota 9.00 – 13.30 Treści:Internetowy zestaw narzędzi [...]
05
Mar
2020
15:00
JĘZYK POLSKI

38. Rozprawka jako podstawowa forma uczniowskiej wypowiedzi pisemnej

Miejsce: MODN Opole, ul Powstańcow 19
Adresat: Nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej Treści: Rozprawka jako szkolna forma wypowiedzi. Typy rozprawek. Styl [...]
05
Mar
2020
15:00
JĘZYK ANGIELSKI

Realizacja potrzeb XXI w. w nauczaniu języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Miejsce: MODN,Opole
Zapraszamy za zajęcia, na których podzielę się z Państwem nastepującymi zagadnieniami: - pomysłami [...]
09
Mar
2020
15:00
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

69. Wełniana Wielkanoc

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śl. 19
Adresat: Nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wszyscy zainteresowani Treści: Zdobycie [...]
11
Mar
2020
15:30
PEDAGOGIKA SPECJALNA

155.Rehabilitacja i edukacja dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem oraz zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i [...]
12
Mar
2020
15:00
PEDAGOGIKA SPECJALNA

159. Bajkoterapia jako forma zajęć rewalidacyjnych

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele szkół podstawowych oraz nauczyciele szkół specjalnych. Treści: Metoda bajkoterapii. Rodzaje [...]
13
Mar
2020
15:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

142.Uczeń młodszy w szkole ponadpodstawowej –aspekty psychologiczne. Charakterystyka problemowa ucznia kl. VII i VIII

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni ze szkół podstawowych i [...]
14
Mar
2020
09:00
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, WYCHOWANIE, TERAPIA

158. Warsztaty arteterapeutyczne

Miejsce: MODN Opole
Adresat: Nauczyciele szkół podstawowych oraz nauczyciele szkół specjalnych. Treści: Integracja grupy. Podstawy [...]
18
Mar
2020
15:30
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, ŚWIETLICE

Tańce świata.

Miejsce: MODN Opole, ul. Powstańców Śl. 19
Celem warsztatów jest zapoznanie z muzyką, klimatem kulturowym innych krajów. Program warsztatów [...]
23
Mar
2020
15:30
PEDAGOGIKA SPECJALNA

150. Elementy Drums Alive z w ykorzystaniem muzyki i fitnessu w aktywnej rehabilitacji uczniów z dysfunkcjami, niepełnosprawnością sprzężoną.

Miejsce: Aula- MODN w Opolu
Adresat:Nauczyciele kształcenia specjalnego, wychowania fizycznego, fizjoterapeuci, wychowawcy grup [...]

Wspierane przez iCagenda

Informator

Zbiór zasad uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MODN w Opolu


1. Niniejszy Zbiór określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w MODN w Opolu – odpłatnych jak i nieodpłatnych.
2. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej MODN w Opolu wypełniają elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
3. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu zainteresowana osoba zostaje powiadomiona drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o przyjęciu zgłoszenia, a następnie o terminie, miejscu i godzinach zajęć.
4. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy a nie złożyła rezygnacji najpóźniej 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć, będzie traktowana jako uczestnik zajęć i zobligowana do zapłaty za udział w szkoleniu na podstawie wystawionej przez MODN w Opolu faktury vat lub noty księgowej.
5. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się:
a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu,
b. możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia w związku z tematyką kursu/szkolenia,
c. możliwość rozpatrzenia przez dyrektora MODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w szkoleniu,
d. możliwość otrzymania zaświadczenia (w przypadku dłuższych form) o uczestnictwie w formie doskonalenia,
e. uzyskanie zaświadczenia lub świadectwa ukończenia formy doskonalenia po spełnieniu wymagań programowych,
f. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach (do uzgodnienia z dyrektorem MODN).
6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany w szczególności do:
a. złożenia w MODN wymaganych danych i dokumentów,
b. uiszczenia na r-k bankowy MODN wskazanej w ofercie edukacyjnej opłaty szkoleniowej przed rozpoczęciem formy,
c. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć – w przypadku form doskonalących, 90% zajęć – w przypadku kursów kwalifikacyjnych i nadających uprawnienia; uczestnictwo jest potwierdzane własnoręcznym podpisem na liście obecności lub w dzienniku zajęć,
d. wykonaniu zadań przewidzianych w programie szkolenia.
7. W każdym przypadku nieuwzględnionym w niniejszym zbiorze decyzje podejmuje kierownik formy doskonalenia – w uzgodnieniu z dyrektorem MODN w Opolu.