01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

plakat19 20

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

Formularz do faktury

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Serdecznie zapraszam dyrektorów, wicedyrektorów szkół ponadpodstawowych na szkolenie w dniu 13 listopada 2019 r. dotyczące zasad i analizy przygotowywanych statutów.

Halina Bilik

zapisy

Zapraszamy  uczniów szkół ponadpodstawowych na zajęcia  przygotowujące do matury z języka polskiego.

Zajęcia, prowadzone przez Panią Joannę Raźniewską, odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, ul. Powstańców Śl. 19  według poniższego harmonogramu:

Pierwsze warsztaty w ramach Forum w tym roku odbędą się w drugiej połowie listopada w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.

Kolejne planowane spotkania odbędą się już w roku 2020 w następujących placówkach:

  • ZSS w Brzegu w drugiej połowie stycznia,
  • ZSS w Opolu w lutym,
  • ZSS w Praszce w marcu,
  • SOSW w Grodkowie w kwietniu,
  • SOSW w Kluczborku w maju.

Szczegółowy program ukaże się w zakładce aktualne szkolenia na naszej stronie www.

Uwaga!

Są jeszcze wolne miejsca na kurs nr 122 " Sztuczki ze sztuką – organizowanie aktywności z wykorzystaniem muzyki klasycznej w wychowaniu przedszkolnym"

 

zapisy

Zapraszamy na kolejną edycję kursu "Pierwsza pomoc dla pracowników szkół i placówek"

zapisy

mdmSzanowni Państwo,

w tym roku w dniach 14 – 18 października obchodzimy po raz kolejny Tydzień Mediacji w Polsce, a 17 października Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycją mediatorów Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, której celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Zapraszamy na warsztaty, które odbędą się  16.10.2019 r., nauczycieli matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, nauczycieli terapeutów, nauczycieli wspomagających, nauczycieli świetlicy, którzy chcą, aby ich uczniowie kojarzyli naukę mnożenia, dodawania, odejmowania ze wspólną zabawą, doskonalącą przy tym ich spostrzegawczość i orientację przestrzenną.

zapisy

przyjaciele zippiego maleSzanowni Państwo, realizatorzy programu Przyjaciele Zippiego, a także osoby zainteresowane programem, w dniu 23 października 2019 roku o godzinie 12.00 w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbędzie się dla Państwa spotkanie superwizyjne, które poprowadzi Pani Elżbieta Nerwińska,  Dyrektor Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie.

W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną najnowsze materiały edukacyjne  dotyczące realizacji programu, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, omówione będą zasady współpracy i realizacji programu i prowadzenia zajęć z dziećmi.

Będzie to również okazja spotkania się w gronie osób pozytywnie nastawionych na edukację, wymiany doświadczeń, zadania nurtujących pytań, podzielenia się wrażeniami z realizacji programu i wzajemnego wsparcia w przygotowaniu dzieci do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu codziennym

.zapisy

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą i placówką do udziału w kursie kwalifikacyjnym.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 27 września br.