01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

plakat19 20

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

Formularz do faktury

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Szanowni Państwo Nauczyciele muzyki i plastyki w szkole podstawowej (w klasach I – VIII)

Serdecznie zapraszamy na praktyczne szkolenie z zakresu edukacji artystycznej, które odbędzie się 4 lutego br. Podczas zajęć będą analizowane utwory muzyczne pod kątem rytmiki, melodyki, dynamiki czy artykulacji. Uczestnicy poznają ponadto różne możliwości ukazania poznanych elementów dzieła muzycznego za pomocą wybranych technik plastycznych.

zapisy