01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zaprasza na szkolenie dla nauczycieli chcących uzyskać lub przedłużyć ważność kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Kurs odbędzie się w dniach 17, 18, 19, 24, 25 i 26 kwietnia 2020 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Obejmuje 35 godzin wykładów oraz ćwiczeń i kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

 

Zgodnie z § 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia ww. zajęć jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania. Po tym okresie nauczyciel traci uprawnienia do nauczania bloku dotyczącego pierwszej pomocy w ramach nauczanych przedmiotów (np.: edukacji dla bezpieczeństwa, techniki, wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej), kół zainteresować czy projektów edukacyjnych.

Zapisy na kurs odbywają się za pośrednictwem naszej strony internetowej:

https://www.modn.opole.pl/naszaoferta/oferta-modn-2019-2020/kursy-nadajace-uprawnienia/853-12-kurs-przygotowujacy-nauczycieli-do-prowadzenia-zajec-edukacyjnych-w-zakresie-udzielania-pierwszej-pomocy.html?date=2020-04-17-15-00