01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

plakat19 20

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

Formularz do faktury

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Szanowni Państwo Nauczyciele języka angielskiego

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu pragnie serdecznie zaprosić nauczycieli języka angielskiego, ze wszystkich etapów edukacyjnych, do udziału w warsztatach “Differentiation and cooperative learning”. Celem formy jest doskonalenie umiejętności takich jak: indywidualizacji procesów nauczania, współpracy w uczeniu się i zaspokajania zróżnicowanych potrzeb uczniów. Są one zgodne z założeniami nowej podstawy programowej.

Warsztaty, odbędą się w dniach 3-4 listopada 2017 roku w siedzibie MODN w Opolu. Poprowadzi je, nasz wyjątkowy gość, Jeroen Masson. Doktorant i pracownik naukowy Uniwersytetu Gent w Holandii, stypendysta Fullbrighta i praktykujący nauczyciel. Pan J. Masson jest uznanym w Europie specjalistą w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Jest autorem wielu publikacji cieszących się popularnością wśród nauczycieli w Europie.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach odbywają się wyłącznie przez formularz internetowy dostępny na naszej stronie https://www.modn.opole.pl/naszaoferta/oferta-modn-2017-2018/edukacja-humanistyczna/jezyk-angielski/431-differentiation-and-cooperative-learning.html

Koszt warsztatów dla jednej osoby wynosi 130 złotych i prosimy o wpłacenie kwoty na konto MODN w Opolu 09 1160 2202 0000 0002 1740 2862 z dopiskiem Warsztaty Masson do 25 listopada 2017 r. O przyjęciu zgłoszenia na warsztaty decyduje kolejność wpłat.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 25 października 2017 roku.

Program 11 godzinnych warsztatów, prowadzanych w języku angielskim, obejmuje następujące zagadnienia:

 

Friday 3.11.2017
9-12am: Differentiation: what is it?
This first session is an introduction of what differentiated instruction is and what a teacher can do to cater to the needs of every student. It will start with a theoretical framework and move on to a few practical applications.
1-4pm: Differentiation in practice and lesson design.
This session further expands the concepts of the morning, but is designed around audience participation: as much as possible, you will feel what life is like in a differentiated classroom, and how you can start organising one.

Saturday 4.11.2017
9-12am: Differentiated evaluation.
The second morning session seeks to answer one question only: how do we assess/evaluate/mark students’ work is such a way that is motivates them to work and to do better, not based on fear, but on passion and positive reinforcement.
1-3pm: The basics of cooperative leaning: some structures.
The final session takes a closer look at how you can make lessons more about participation, equal opportunity and the joy of learning by implementing some straightforward and easy to use structures.