01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

plakat19 20

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

Formularz do faktury

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu zaprasza Państwa Wicedyrektorów do uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym „Organizacja i zarządzanie oświatą”.

Adresat: Nauczyciele wszystkich poziomów nauczania

Treści: Program zgodny z ramowym programem nauczania kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej, dający uprawnienia do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły/placówki.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

Prowadzący: konsultanci MODN i pracownicy uczelni

Termin realizacji: listopad 2017 r. – maj 2018 r.

Liczba godzin: 215 (w tym 26 godzin praktyk)

Odpłatność: 1500 zł (płatne w 3 ratach; wpisowe 100 zł)

1100 zł dla uczestników z gmin objętych doradztwem metodycznym MODN.

Karta zgłoszenia na kurs: pobierz kartę