01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Polecamy

Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935). Źródło: infografika PAP

plakat19 20

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

Formularz do faktury

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego w szkołach średnich na zajęcia warsztatowe pt. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum. Ośmiogodzinne szkolenie odbędzie się w dniach 19 i 26 lutego br. w godz. 15.30-18.30.

Tematyka warsztatów obejmie: efektywne stosowanie TIK w nauczaniu języka polskiego, możliwości Dysku Google, tworzenie testów i quizów online, tworzenie i wykorzystanie wirtualnej tablicy korkowej (padletu), sposoby aktywizowania uczniów oraz projektowanie polonistycznych rozwiązań dydaktycznych z zastosowaniem nowych technologii.

Koszt szkolenia: 100 zł

Prowadzenie: Stefania Jagło i Alicja Wujec-Kaczmarek