01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

plakat19 20

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

Formularz do faktury

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Szanowni Państwo.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt. Monitorowanie postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej w zakresie przedmiotów humanistycznych (forma nr 170), które odbędzie się w poniedziałek 28 maja br., w godz. 15.00-18.00.

Podczas zajęć poruszymy takie tematy, jak: struktura obserwowalnych wyników uczenia się, jakość zadań edukacyjnych, planowanie i monitorowanie przebiegu lekcji, w tym planowanie wsteczne.

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników objętych doradztwem metodycznym MODN, dla pozostałych osób 90 zł.

Serdecznie zapraszamy.

zapisy