01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Polecamy

Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935). Źródło: infografika PAP

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

 

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Adresaci:

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i nauczyciele wszystkich typów szkół

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki  oraz  przygotowanie do pracy i rehabilitacji  osób (uczniów) niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących.

Praktyka: 120 godzin

Organizacja studiów: 2 semestry

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty.

Całkowity koszt studiów: tylko 2000 zł.

Rozpoczęcie: październik

Zakończenie: czerwiec

Miejsce: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu