01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

plakat19 20

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

Formularz do faktury

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Szkół i Przedszkoli!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu doskonalenia ponadprzedmiotowego na temat:

Zasady konstruowania kwestionariusza ankiety i sporządzania raportu (nr 149 w ofercie MODN),

podczas którego zapoznamy Państwa z rodzajami ankiet, różnicą między kwestionariuszem ankiety a kwestionariuszem wywiadu, zasadami i etapami budowy kwestionariusza ankiety, jej elementami składowymi, kolejnością, strategią i rodzajami pytań w kwestionariuszu ankiety, najczęściej popełnianymi błędami w konstruowaniu kwestionariusza ankiety oraz sposobami sporządzania raportu. Wiedza i umiejętności, które Państwo nabędą, pozwolą sprawnie przeprowadzić ewaluację w Państwa placówce oświatowej.

Nabór trwa do 26 listopada 2018 roku, zaś zajęcia odbędą się 30 listopada 2018 roku (w piątek) w godzinach od 15.00 do 19.00.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się za pośrednictwem kalendarza MODN!