01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

plakat19 20

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

Formularz do faktury

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

VI Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego - „Nowatorskie formy aktywności fizycznej w szkole. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu monitorowania i planowania aktywności fizycznej”

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego (wszystkie etapy edukacyjne) z terenu całego województwa opolskiego do udziału w VI Opolskiej Konferencji Nauczycieli Wychowania Fizycznego. Konferencja odbędzie w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty w piątek 30 listopada 2018 roku, w godzinach 8.30 do 14.30.

Gościem specjalnym konferencji będzie dr hab. Dorota Groffik, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, która wygłosi wykład „Zastosowanie platformy internetowej Indares w programie szkolnego wychowania fizycznego". Celem wystąpienia będzie przedstawienie możliwości wykorzystania platformy Indares (International Database for Research and Educational Support) w programie szkolnego wychowania fizycznego na różnych etapach edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy ucznia i/lub klasy przez nauczyciela, jak również realizacji wybranych treści edukacji zdrowotnej.

Doktor Ryszard Marcinów, pracownik naukowy Politechniki Opolskiej, przedstawi zagadnienie „Ocena i monitorowanie wybranych komponentów sprawności fizycznej w wychowaniu fizycznym i sporcie. Jarosław Cieśliński, nauczyciel wychowania fizycznego i dyrektor PSP nr 11 w Opolu, w swoim wystąpieniu rozważy problem „Smartfon – szansa czy zagrożenie?”. Konsultant MODN w Opolu, znakomity rowerzysta Janusz Berdzik, bazując na swoich podróżniczych doświadczeniach wygłosi wykład „Edge Touring – przykład możliwości w szkolnej turystyce rowerowej”. Na zakończenie zaplanowany jest panel „Każdy ma w sobie mistrza – rola i znaczenie mediów w kreowaniu wizerunku oraz wzmocnienia pozytywnej postawy w treningu młodego ucznia-sportowca”.

Konferencja odbędzie się w auli Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu (ul. Powstańców Śląskich 19, budynek A, III piętro). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia wyłącznie przez formularz internetowy dostępny na naszej stronie www (https://www.modn.opole.pl/granty/636-vi-opolska-konferencja-nauczycieli-wychowania-fizycznego-nowatorskie-formy-aktywnosci-fizycznej-w-szkole-wykorzystanie-nowoczesnych-technologii-w-celu-monitorowania-i-planowania-aktywnosci-fizycznej.html?date=2018-11-30-09-00).