01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

plakat19 20

Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM

09 1160 2202 0000 0002 1740 2862

z podaniem numeru formy doskonalenia.

Formularz do faktury

Odkryj Opole w szkole. Materiały edukacyjne

Centra egzaminacyjne

W ostatnią niedzielę czerwca 2019 roku wzięliśmy udział w festynie „Miasteczko Ekologiczne”. Pracownia Nauk Przyrodniczych przeniosła się w tym dniu na skwer przy placu Wolności, gdzie z Aglomeracją Opolską, Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi, firmą Remondis oraz Strażą Miejską w Opolu wspólnie realizowaliśmy działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa.

Na naszym stoisku uczestnicy festynu mogli między innymi samodzielnie wykonać model ekologicznego samochodu napędzanego siłą powietrza, rozwiązać zagadki matematyczno-ekologiczne czy zakodować trasę robota, który prawidłowo segregował odpady. Dodatkowo zaprosiliśmy uczestników festynu do siedziby MODN, gdzie  mogli rozwiązywać ciekawe zadania na ścieżce edukacyjnej znajdującej się w ogrodzie przy budynku. Za wykonane zadania dzieci otrzymywały kupony, które następnie zamieniały na pieczątki, pozwalające wziąć udział w losowaniu bardzo atrakcyjnych nagród.