01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot

Szkoła/placówka, w której doradca jest zatrudniony

Obszar działania

1.        

Ciecierska Edyta

doradztwo zawodowe

Zespół Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących w Opolu,

ul. Hallera 6

województwo opolskie

2.        

dr Dobrowolski Piotr

religia

Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu,

ul. Kościuszki 39-41

województwo opolskie

3.        

Juszczyk Agata

wychowanie przedszkolne

Przedszkole Publiczne nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
w Krapkowicach, ul. Moniuszki 6

krapkowicki, oleski

4.        

Miernicka Katarzyna

wychowanie fizyczne

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2

w Opolu
ul.1 Maja 145

opolski grodzki, ziemski, nyski, kędzierzyńsko-kozielski, prudnicki, głubczycki

5.        

Sarabon-Pałka Elżbieta

matematyka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

w Grodkowie, ul. ul. Powstańców Śląskich 24

województwo opolskie

6.        

Szymczak Joanna

wychowanie przedszkolne

Publiczne Przedszkole w Leśnicy

strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski,

7.        

Waloszek Wiktoria

kształcenie specjalne

Zespół Szkół Specjalnych

Opole, Książąt Opolskich 21

opolski grodzki i ziemski, brzeski

8.        

Włodarczyk Rafał

język angielski

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu, ul. Kościuszki 14

opolski ziemski, grodzki, kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki