01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

mgr Małgorzata Szeląg

tel. 77 402-45-10 i 508-140-555