Wpłaty za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez MODN w Opolu należy dokonywać przelewem na konto:

BANK MILLENNIUM 58 1160 2202 0000 0004 7223 2232

z podaniem numeru formy doskonalenia.