INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji  w Opolu na stanowisko

Główny specjalista ds. kształcenia specjalnego i edukacji włączającej

 główny specjalista ds. kształcenia specjalnego i edukacji włączającej

( nazwa stanowiska pracy)

 Dyrektor

Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja Rekrutacyjna wybrała

Panią Krystynę Dworecką zamieszkałą  w Opolu.

Ww. spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze.  W ocenie Komisji Pani Krystyna okazała się najlepszym kandydatem na to stanowisko wobec czego rekomenduje  ww.  do zatrudnienia.

 

Dyrektor

Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

dr Bronisława Ogonowski