INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Opolu

na stanowisko SPECJALISTA DS. PŁAC

( nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie: w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nie wpłynęła żadna oferta.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

Małgorzata Szeląg