DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Specjalisty w zakresie doskonalenia nauczycieli  w ramach projektu
pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”

w wymiarze 1/4 etatu