01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

DYREKTOR

MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Specjalisty w zakresie metodycznego i merytorycznego wsparcia nauczycieli  
w ramach projektu pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń
w województwie opolskim” w wymiarze 1/4 etatu