Lp.

Nazwisko, imię

Stanowisko

1.

Mgr Elżbieta Kwiatkowska

Główna księgowa

2.

Mgr Rafał Sawicki

Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych

3. mgr Halina Bilik 
Główny specjalista ds. szkolnictwa zawodowego
4. mgr Monika Strączek Sekretarz

5.

Mgr Alina Oszczęda

Specjalista ds. informatyczno-administracyjnych

6.

Małgorzata Sobierańska

Specjalista ds. administracyjnych

7.

   

8.