01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Lp.

Nazwisko, imię

Stanowisko

1.

Mgr Elżbieta Kwiatkowska

Główna księgowa

2.

Mgr Rafał Sawicki

Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych

3. mgr Halina Bilik 
Główny specjalista ds. szkolnictwa zawodowego
4. mgr Monika Strączek Sekretarz

5.

Mgr Alina Oszczęda

Specjalista ds. informatyczno-administracyjnych

6.

Małgorzata Sobierańska

Specjalista ds. administracyjnych

7.

Mgr Krzysztof Sobolewski

Specjalista ds. informatycznych

8.

Mgr Katarzyna Rybak

Specjalista ds. administracyjnych

 

 

mgr Halina Bilik  

Główny specjalista ds. szkolnictwa zawodowego

mgr Monika Strączek

Sekretarz