Miejska Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Opolu

Prosimy o zapoznanie się z poniższą prezentacją
oraz informacjami w zakładce Koronawirus.

Koronawirus zrzut