Miejska Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Opolu