01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Szanowni Państwo!

Poniżej podaje terminy spotkań Klubu Małego Matematyka w roku szkolnym 2019/2020. Spotkania te odbywać się będą w MODN i MDK. Dokładny harmonogram zamieścimy do 15 września na stronie Klubu.

 • Październik 2019: 12,26
 • Listopad 2019: 9, 30
 • Grudzień 2019: 7,14
 • Styczeń 2020: 11, 25
 • Luty 2020: 1, 29
 • Marzec 2020: 7, 28
 • Kwiecień 2020: 4,18
 • Maj 2020: 9,23

Życzę udanych wakacji

Szanowni Państwo!

Poniżej podaje terminy spotkań Klubu Małego Matematyka w roku szkolnym 2019/2020. Spotkania te odbywać się będą w MODN. Niestety nie mam jeszcze terminów spotkań  odbywających się w MDK. Dokładny harmonogram zamieścimy do 15 września na stronie Klubu.

Rok II – poniedziałki

  • Wrzesień 2019: 16
  • Październik 2019: 21
  • Listopad 2019: 4,25
  • Grudzień 2019: 9
  • Styczeń 2020: 13
  • Luty 2020: 3,24
  • Marzec 2020: 17
  • Kwiecień 2020: 7,28
  • Maj 2020: 19

Życzę udanych wakacji

MODN

MDK

2018-12-15

9:00-9:45

A,B

C,D

9:50-10:35

10:45-11:30

E,F

G,H

11:35-12:20

MODN

MDK

2019-01-12

9:00-9:45

A,B

C,D

2019-04-13

9:00-9:45

G,H

E,F

9:50-10:35

9:50-10:35

10:45-11:30

E,F

G,H

10:45-11:30

C,D

A,B

11:35-12:20

11:35-12:20

2019-01-26

ZAJĘCIA PRZENIESIONE

NA 27 KWIETNIA 2019 R.

2019-02-16

9:00-9:45

G,H

E,F

2019-04-27

9:00-9:45

E,F,G,H

9:50-10:35

9:50-10:35

10:45-11:30

C,D

A,B

10:45-11:30

A,B,C,D

11:35-12:20

11:35-12:20

2019-03-02

9:00-9:45

E,F,G,H

2019-05-11

9:00-9:45

E,F,G,H

9:50-10:35

9:50-10:35

10:45-11:30

A,B,C,D

10:45-11:30

A,B,C,D

11:35-12:20

11:35-12:20

2019-03-16

9:00-9:45

G,H

E,F

2019-05-25

9:00-9:45

G,H

E,F

9:50-10:35

9:50-10:35

10:45-11:30

C,D

A,B

10:45-11:30

C,D

A,B

11:35-12:20

11:35-12:20

2019-03-30

9:00-9:45

E,F,G,H

2019-06-08

9:00-9:45

A,B,C,D,E,F,G,H

PODSUMOWANIE PROJEKTU (rodzice wraz z dziećmi)

9:50-10:35

9:50-10:35

10:45-11:30

A,B,C,D

10:45-11:30

11:35-12:20

11:35-12:20

MODN

MDK

2018-12-15

9:00-9:45

A,B

C,D

9:50-10:35

10:45-11:30

E,F

G,H

11:35-12:20

2019-01-12

9:00-9:45

A,B

C,D

9:50-10:35

10:45-11:30

E,F

G,H

11:35-12:20

2019-01-26

ZAJĘCIA PRZENIESIONE

NA 27 KWIETNIA 2019 R.

2019-02-16

9:00-9:45

G,H

E,F

9:50-10:35

10:45-11:30

C,D

A,B

11:35-12:20

2019-03-02

9:00-9:45

E,F,G,H

9:50-10:35

10:45-11:30

A,B,C,D

11:35-12:20

2019-03-16

9:00-9:45

G,H

E,F

9:50-10:35

10:45-11:30

C,D

A,B

11:35-12:20

2019-03-30

9:00-9:45

E,F,G,H

9:50-10:35

10:45-11:30

A,B,C,D

11:35-12:20

    gr A gr B gr C gr D
22.09.2018 9:00-9:45 MODN s.19 MODN s.20 MODN s.16 MODN s.17
9:50-10:35 MODN s.20 MODN s.19 MODN s.17 MODN s.16
13.10.2018 9:00-9:45 MODN s.12 MODN s.10 MDK

MDK

9:50-10:35 MODN s.10 MODN s.12 MDK MDK
27.10.2018 9:00-9:45 MODN s.19 MODN s.20 MODN s.16 MODN s.17
9:50-10:35 MODN s.20 MODN s.19 MODN s.17 MODN s.16
10.11.2018 9:00-9:45 MODN s.19 MODN s.20 MODN s.16 MODN s.17
9:50-10:35 MODN s.20 MODN s.19 MODN s.17 MODN s.16
24.11.2018 9:00-9:45 MODN s.12 MODN s.10 MDK MDK
9:50-10:35 MODN s.10 MODN s.12 MDK MDK
01.12.2018 9:00-9:45 MODN s.19 MODN s.20 MODN s.16 MODN s.17
9:50-10:35 MODN s.20 MODN s.19 MODN s.17 MODN s.16
15.12.2018 9:00-9:45 MODN s.12 MODN s.10 MDK MDK
9:50-10:35 MODN s.10 MODN s.12 MDK MDK
12.01.2019 9:00-9:45 MODN s.12 MODN s.10 MDK MDK
9:50-10:35 MODN s.10 MODN s.12 MDK MDK
26.01.2019 9:00-9:45 MODN s.16 MODN s.17 MODN s.19 MODN s.20
9:50-10:35 MODN s.17 MODN s.16 MODN s.20 MODN s.19
16.02.2019 9:00-9:45 MDK MDK MODN s.12 MODN s.10
9:50-10:35 MDK MDK MODN s.10 MODN s.12
02.03.2019 9:00-9:45 MODN s.16 MODN s.17 MODN s.19 MODN s.20
9:50-10:35 MODN s.17 MODN s.16 MODN s.20 MODN s.19
16.03.2019 9:00-9:45 MDK MDK MODN s.12 MODN s.10
9:50-10:35 MDK MDK MODN s.10 MODN s.12
30.03.2019 9:00-9:45 MODN s.16 MODN s.17 MODN s.19 MODN s.20
9:50-10:35 MODN s.17 MODN s.16 MODN s.20 MODN s.19
13.04.2019 9:00-9:45 MDK MDK MODN s.12 MODN s.10
9:50-10:35 MDK MDK MODN s.10 MODN s.12
11.05.2019 9:00-9:45 MODN s.16 MODN s.17 MODN s.19 MODN s.20
9:50-10:35 MODN s.17 MODN s.16 MODN s.20 MODN s.19
25.05.2019 9:00-9:45 MDK MDK MODN s.12 MODN s.10
9:50-10:35 MDK MDK MODN s.10 MODN s.12
08.06.2019 9:00-9:45 Podsumowanie projektu - gra terenowa
9:50-10:35
10:45-11:30

11:35-12:20

 

    gr E gr F gr G gr H
22.09.2018 10:45-11:30 MODN s.19 MODN s.20 MODN s.16 MODN s.17
11:35-12:20 MODN s.20 MODN s.19 MODN s.17 MODN s.16
13.10.2018 10:45-11:30 MODN s.12 MODN s.10 MDK MDK
11:35-12:20 MODN s.10 MODN s.12 MDK MDK
27.10.2018 10:45-11:30 MODN s.19 MODN s.20 MODN s.16 MODN s.17
11:35-12:20 MODN s.20 MODN s.19 MODN s.17 MODN s.16
10.11.2018 10:45-11:30 MODN s.19 MODN s.20 MODN s.16 MODN s.17
11:35-12:20 MODN s.20 MODN s.19 MODN s.17 MODN s.16
24.11.2018 10:45-11:30 MODN s.12 MODN s.10 MDK MDK
11:35-12:20 MODN s.10 MODN s.12 MDK MDK
01.12.2018 10:45-11:30 MODN s.19 MODN s.20 MODN s.16 MODN s.17
11:35-12:20 MODN s.20 MODN s.19 MODN s.17 MODN s.16
15.12.2018 10:45-11:30 MODN s.12 MODN s.10 MDK MDK
11:35-12:20 MODN s.10 MODN s.12 MDK MDK
12.01.2019 10:45-11:30 MODN s.12 MODN s.10 MDK MDK
11:35-12:20 MODN s.10 MODN s.12 MDK MDK
26.01.2019 10:45-11:30 MODN s.16 MODN s.17 MODN s.19 MODN s.20
11:35-12:20 MODN s.17 MODN s.16 MODN s.20 MODN s.19
16.02.2019 10:45-11:30 MDK MDK MODN s.12 MODN s.10
11:35-12:20 MDK MDK MODN s.10 MODN s.12
02.03.2019 10:45-11:30 MODN s.16 MODN s.17 MODN s.19 MODN s.20
11:35-12:20 MODN s.17 MODN s.16 MODN s.20 MODN s.19
16.03.2019 10:45-11:30 MDK MDK MODN s.12 MODN s.10
11:35-12:20 MDK MDK MODN s.10 MODN s.12
30.03.2019 10:45-11:30 MODN s.16 MODN s.17 MODN s.19 MODN s.20
11:35-12:20 MODN s.17 MODN s.16 MODN s.20 MODN s.19
13.04.2019 10:45-11:30 MDK MDK MODN s.12 MODN s.10
11:35-12:20 MDK MDK MODN s.10 MODN s.12
11.05.2019 10:45-11:30 MODN s.16 MODN s.17 MODN s.19 MODN s.20
11:35-12:20 MODN s.17 MODN s.16 MODN s.20 MODN s.19
25.05.2019 10:45-11:30 MDK MDK MODN s.12 MODN s.10
11:35-12:20 MDK MDK MODN s.10 MODN s.12
08.06.2019 9:00-12:20 Gra terenowa
Do pobrania:
Pobierz plik (pla zajęć.pdf)pla zajęć.pdf308 kB191 Pobieranie

http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/a/klub-mlodego-matematyka-ruszyl-w-opolu-miasto-inwestuje-w-utalentowane-dzieci,13253886/

https://b-m.facebook.com/story.php?story_fbid=1004920526339751&id=333181713513639&__tn__=%2As%2As-R

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie małych matematyków z KMM,

serdecznie zapraszamy Państwa wraz dziećmi na uroczystą inaugurację działania Klubu, która odbędzie się z udziałem Pana Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego we wtorek 12 czerwca br. w auli Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Godzina rozpoczęcia: 16.30. Szczegóły spotkania znajdą Państwo w załączonym Programie.

Do pobrania:
Pobierz plik (Klub Małego Matematyka - inauguracja (003).docx)Klub Małego Matematyka - inauguracja (003).docx13 kB605 Pobieranie

 

   

gr A

gr B

gr C

gr D

I- 12.05.2018

9:00-9:45

Barbara Wiśniewska

Jadwiga Furmańska

Katarzyna Ziętal

Agata Stelmaszyk

9:50-10:35

Jadwiga Furmańska

Barbara Wiśniewska

Agata Stelmaszyk

Katarzyna Ziętal

10:45-11:30

       

11:35-12:20

       

II- 26.05.2018

9:00-9:45

Katarzyna Ziętal

Agata Stelmaszyk

Barbara Wiśniewska

Jadwiga Furmańska

9:50-10:35

Agata Stelmaszyk

Katarzyna Ziętal

Jadwiga Furmańska

Barbara Wiśniewska

10:45-11:30

       

11:35-12:20

       

I- 09.06.2018

9:00-9:45

       

9:50-10:35

       

10:45-11:30

Barbara Wiśniewska

Jadwiga Furmańska

Katarzyna Ziętal

Agata Stelmaszyk

11:35-12:20

Jadwiga Furmańska

Barbara Wiśniewska

Agata Stelmaszyk

Katarzyna Ziętal

II- 16.06.2018

9:00-9:45

       

9:50-10:35

       

10:45-11:30

Katarzyna Ziętal

Agata Stelmaszyk

Barbara Wiśniewska

Jadwiga Furmańska

11:35-12:20

Agata Stelmaszyk

Katarzyna Ziętal

Jadwiga Furmańska

Barbara Wiśniewska

   

gr E

gr F

gr G

gr H

I- 12.05.2018

9:00-9:45

 

9:50-10:35

10:45-11:30

Barbara Wiśniewska

Jadwiga Furmańska

Katarzyna Ziętal

Agata Stelmaszyk

11:35-12:20

Jadwiga Furmańska

Barbara Wiśniewska

Agata Stelmaszyk

Katarzyna Ziętal

II- 26.05.2018

9:00-9:45

9:50-10:35

10:45-11:30

Katarzyna Ziętal

Agata Stelmaszyk

Barbara Wiśniewska

Jadwiga Furmańska

11:35-12:20

Agata Stelmaszyk

Katarzyna Ziętal

Jadwiga Furmańska

Barbara Wiśniewska

I- 09.06.2018

9:00-9:45

Barbara Wiśniewska

Jadwiga Furmańska

Katarzyna Ziętal

Agata Stelmaszyk

9:50-10:35

Jadwiga Furmańska

Barbara Wiśniewska

Agata Stelmaszyk

Katarzyna Ziętal

10:45-11:30

11:35-12:20

II- 16.06.2018

9:00-9:45

Katarzyna Ziętal

Agata Stelmaszyk

Barbara Wiśniewska

Jadwiga Furmańska

9:50-10:35

Agata Stelmaszyk

Katarzyna Ziętal

Jadwiga Furmańska

Barbara Wiśniewska

10:45-11:30

11:35-12:20

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że uroczyste wręczenie indeksów odbędzie się w późniejszym terminie majowym, już po pierwszych zajęciach. O szczegółach poinformuję Państwa w kolejnej wiadomości.

W najbliższą sobotę wszystkie dzieci zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, ul. Powstańców Śląskich 19.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Stefania Jagło

Koordynator KMM

                                                                                                                             

Grupy

CZERWIEC

09.06.2018

16.06.2018

A,B,C,D

10.45-12.20

10.45-12.20

E,F,G,H

9.00-10.35

9.00-10.35

Grupy

MAJ

12.05.2018

26.05.2018

A,B,C,D

9.00-10.35

9.00-10.35

E,F,G,H

10.45-12.20

10.45-12.20