01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Jubileuszowy XV Festiwal Muzyczny „Mikrofon i Ty” - dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Festiwal organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Karola Musioła w Opolu przy współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej - dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Festiwal organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. Karola Musioła w Opolu przy współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

XII Przegląd Uczniowskiej Fotografii Podróżniczej „Moja podróż”  dla uczniów szkół podstawowych

Przegląd organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu przy współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;

Temat w roku szkolnym 2019/2020: „Człowiek w podróży.”

IV konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Znam historię, kulturę i życie codzienne naszych sąsiadów – Czechów” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, współorganizowany przez Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Kuratorium Oświaty w Opolu, Uniwersytet Opolski, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

V Opolska Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków

Olimpiada organizowana przez Przedszkole Publiczne nr 3 w Opolu przy współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Uniwersytetu Opolskiego