01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

chemistry 575651 1280

Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonują doświadczenia chemiczne, oczywiście wcześniej ucząc się bezpiecznego korzystania ze sprzętu laboratoryjnego. Przez samoodkrywanie poznają prawa przyrodnicze, właściwości substancji, dowiadują się jak i jakie eksperymenty można przeprowadzić wykorzystując sprzęt codziennego użytku, co rozwija kreatywność i innowacyjne podejście do życia.


Nauczyciel: Beata Bujak
1. Grupa wiekowa I: przedszkola, uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
Niezwykła woda
Zajęcia dotyczą poznania właściwości wody. Uczniowie wykorzystują ją do wykonania prostych doświadczeń, w których korzystają z ogólnodostępnych materiałów tj. papier, folia z tworzywa sztucznego, wykałaczki, zapałki, płyn do mycia naczyń.
Zajęcia rozbudzają postawę badawczą dzieci, zainteresowanie naukami przyrodniczymi, wdrażają dzieci do samodzielnego eksperymentowania i poznawania praw przyrody.


2. Grupa wiekowa II: uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Niezwykła woda
Na zajęciach uczniowie poznają właściwości najbardziej rozpowszechnionego na Ziemi związku chemicznego-wody. Samodzielnie wykonują proste doświadczenia, w których uświadamiają sobie ogromne znaczenie wody w przyrodzie.
Udział w zajęciach kształtuje umiejętność bezpiecznego posługiwania się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi oraz przeprowadzania prostych doświadczeń chemicznych.

3. Grupa wiekowa III: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Chemia w żywności

Uczestnicy zajęć przeprowadzają doświadczenia wykrywania azotanów, skrobi, białka i cukrów prostych w produktach spożywczych. Utrwalają pojęcie próby badawczej i próby kontrolnej. Ćwiczą umiejętność formułowania obserwacji i wniosków.
Udział w zajęciach rozwija zdolności krytycznego myślenia, stawiania hipotez oraz kształtuje umiejętność wykorzystania przez uczniów posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów badawczych.