01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

magnet 297698 1280

Uczniowie biorą udział w oryginalnie projektowanych doświadczeniach, dzięki którym poznają przyczyny i skutki zjawisk fizycznych, uczą się je rozpoznawać, opisywać i wykorzystywać w życiu codziennym.

Przedmiot: Fizyka

Nauczyciel: Józef Duda

  1. Grupa wiekowa I: przedszkola i wczesne szkoły podstawowe (kl. 1-3).

Zbudujmy most

Zajęcia dotyczą budowania prostych konstrukcji, takich jak łuk czy mostek. Konstrukcje mogą być wykonywane z prostych materiałów: bloczki styropianowe, bloczki styrodurowe, listewki drewniane.

Zajęcia pomagają w zrozumieniu podstawowych zasad stabilności oraz uwalniają skłonności twórcze, zachęcając dzieci do tworzenia własnych „budowli”, ...które nieraz zaskakują nawet nauczyciela.

Powietrze wokół nas

Zajęcia dotyczą wykorzystania ruchu powietrza i zjawiska odrzutu do napędzania pojazdów. W ramach zajęć uczniowie będą wykonywać takie zadania jak budowa pojazdów napędzanych powietrzem, budowa poduszki powietrznej czy wyścigi poduszkowców.

  1. Grupa wiekowa II: środkowe szkoły podstawowe: kl. 4-5.

Zachwycająca woda

Zajęcia dotyczą ciekawych właściwości wody, takich jak powierzchnia swobodna, samoczynne wyrównywanie poziomów w naczyniach połączonych, czy związki ciśnienia wody z ciśnieniem powietrza.

Zajęcia pomagają w zrozumieniu właściwości gazów i płynów oraz pojęcia ciśnienia i siły parcia. Angażują uczniów do wykonywania doświadczeń pod okiem nauczyciela, co zachęca uczniów do samodzielnego badania zjawisk oraz do zadawania pytań, ...często zaskakujących.

  1. Grupa wiekowa III: późne szkoły podstawowe: klasy 6-8.

Zadziwiające światło

Zajęcia dotyczą właściwości promieni świetlnych i zjawisk optycznych obserwowanych w przyrodzie i w domach, takich jak odbicie, załamanie czy rozszczepienie promienia, ...nie tylko świetlnego.

Zajęcia pomagają w zrozumieniu najważniejszych zasad optyki oraz zachęcają do własnych poszukiwań poprzez zaangażowanie uczniów w wykonywanie doświadczeń na zajęciach.

Temat dodatkowy:

Równowaga i bezwładność

Zajęcia pokazują co wpływa na zachowanie równowagi, co może nam pomóc ją zachować, a co ją osłabia i jaki związek ma równowaga z bezwładnością.

Zajęcia pomagają zrozumieć czym jest środek ciężkości ciała i że czasami może znajdować się w zaskakującym miejscu.