01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

earth 159123 12801

Odpaducha nr 1

14 stycznia 2020 roku w naszym ośrodku gościliśmy panią Eileen Crowley z Irlandii - przedstawicielkę międzynarodowego programu URBAC, w którym uczestniczy miasto Opole, oraz przedstawicieli Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Aglomeracji Opolskiej. Goście brali udział w lekcji otwartej dla przedszkolaków pt.: Krótka historia papieru - jeden dzień z życia kartki. Podczas zajęć dzieci rozwiązywały szereg zadań związanych  z umiejętnością segregacji odpadów, dowiedziały się, w jaki sposób powstaje papier, ile razy możemy go powtórnie przetworzyć, czym jest makulatura i co z niej powstaje. Zajęcia te miały na celu pokazanie dzieciom i dorosłym, że segregacja zaczyna się w domu, jest łatwa i nie zajmuje dużo czasu, a wykorzystanie odpadów i nadanie im drugiego życia przynosi ogromne korzyści. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały prace plastyczne pt. Moje recyklingowe drzewko, natomiast „dorośli goście” mieli okazję nauczyć się techniki czerpania papieru, poznać sposoby ponownego użycia np. butelek.

Eileen Crowley bardzo podobały się zajęcia. Była pod ogromnym wrażeniem pracowni oraz pomocy dydaktycznych, które stworzyliśmy sami (gra MODN-e rady na odpady, karty Piotruś z Muchą Odpaduchą, zeszyt metodyczny Segregacja odpadów w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Przykłady rozwiązań metodycznych).

Zajęcia warsztatowe dla dorosłych poprowadziły konsultantki MODN - Helena Jasińska i Zofia Kalinowska.

13.01.2020 r. w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu odbyło się seminarium dla przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta Opola, które poprowadziła pani Eileen Crowley. Podczas spotkania poruszano takie zagadnienia jak gospodarka cyrkulacyjna  i działalność tzw. ReUżytkowni. Wskazywano również miejsca, które mają powstać   w niedalekiej przyszłości w naszym mieście, gdzie używanym rzeczom i przedmiotom nadamy drugie życie. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu podczas spotkania reprezentowały dyrektor Małgorzata Szeląg i konsultantka Zofia Kalinowska.

Zajęcia terenowe z wykorzystaniem ścieżki edukacyjnej.

Wykorzystanie poszczególnych elementów ścieżki edukacyjnej podczas zajęć w PNP ułatwia wdrażanie różnorodnej tematyki związanej z segregacją i utylizacją odpadów oraz jego czasem rozkładu. Pokazuje w jaki sposób możemy dbać o środowisko naturalne, aby zmniejszyć skutki zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód.

Niemal codziennie kupujemy w sklepie nowe produkty –użytkowe i spożywcze. Część z nich staje się odpadami, z których większość możemy powtórnie wykorzystać. Aby tak się stało, powinniśmy już w domu segregować nasze odpady, wrzucając je do odpowiednich pojemników. Taką segregacje nazywamy „segregację u źródła”.

W skład ścieżki wchodzą między innymi:

- rozkład odpadów w czasie

- labirynt natury

– segregujemy odpady

- segreguj

- chroń środowisko

- skutki zanieczyszczeń powietrza dla środowiska

- surowce wtórne

- sprawność ekolog

- eco zagadki

- dendrofon

W czasie trwania zajęć młodzież będzie miała możliwość wykorzystania różnych techniki multimedialnych.

Ścieżka edukacyjna powstała z inicjatywy Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Pani Iwony Kowalczuk oraz Pani Dyrektor MODN Małgorzaty Szeląg.

Sfinansowana została z budżetu Miasta Opola. Zawiera w sobie treści związane z segregacją i utylizacją odpadów. Pokazuje, w jaki sposób wpływają one na stan środowiska przyrodniczego. 

Zajęcia dla dzieci z domu dziecka, jakie odbyły się 7 października br. to efekt ścisłej współpracy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Centrum Obsługi Administracji Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Uczestnicy zajęć poznali zasady segregacji oraz utylizacji odpadów, wykonali prace plastyczne oraz rozwiązywali zagadki z Muchą Odpaduchą. Z dużym zainteresowaniem obserwowali też pod  mikroskopem czystość mikrobiologiczną wody ze zbiorników naturalnych.

                                                                                             Helena Jasińska, Zofia Kalinowska

W dniach 15 października oraz 28 października 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyły się zajęcia warsztatowe pt. „Segregacja odpadów w edukacji przedszkolnej i szkolnej”. Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o najnowszą publikację metodyczną MODN pod tym samym tytułem, która została zaprezentowana uczestniczącym w zajęciach nauczycielom przedszkoli oraz szkół podstawowych. Warsztaty prowadzili konsultanci MODN i zarazem autorzy nie tylko zamieszczonych w książce scenariuszy, ale i innych atrakcyjnych środków dydaktycznych wspomagających nauczycieli w kształtowaniu postaw ekologicznych dzieci, takich jak karty do gry Piotruś z Muchą Odpaduchą czy gra planszowa MODN-e rady na odpady. Nauczyciele zostali również zapoznani z tematyką zajęć realizowanych w Pracowni Nauk Przyrodniczych.

Kolejne warsztaty „Uczymy się przez odkrywanie – rola gier i zabaw edukacyjnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” już wkrótce!

Helena Jasińska, Beata Bujak, Zofia Kalinowska

18 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego przebiegającego pod hasłem  „Segreguję, bo środowisko szanuję.” Jego celem było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i uczniów związanej z właściwą segregacją i utylizacją odpadów, uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska, a także rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Ogółem w konkursie wzięło udział 76 uczestników – uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Opola i województwa opolskiego. Ich prace oceniło jury, które obradowało w składzie:

  1. Zofia Kalinowska – konsultant nauczycieli ekologii i ochrony środowiska
  2. Beata Bujak – konsultant nauczycieli chemii
  3. Bartosz Zacharewicz – konsultant nauczycieli informatyki
  4. Sławomir Górniak – konsultant nauczycieli informatyki
  5. Katarzyna Miernicka – doradca metodyczny, nauczyciel plastyki
  6. Helena Jasińska – konsultant nauczycieli biologii

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki i wyrównany poziom nadesłanych prac, jury przyznało 13 nagród głównych oraz 63 wyróżnienia, które wręczono podczas spotkania. Nagrody zostały zakupione ze środków Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Miasta Opola, który reprezentowała podczas podsumowania Pani Małgorzata Jeżyk. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych.

20 listopada 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się I Regionalna Konferencja Edukacyjna dla pracowników samorządowych. Uroczystego otwarcia dokonały dyrektor MODN – pani Małgorzata Szeląg i naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi – pani Iwona Kowalczuk. Konferencję swoją obecnością zaszczycił wiceprezydent Miasta Opola pan Przemysław Zych. W czasie jej trwania usłyszeliśmy wiele interesujących wykładów dotyczących takich tematów, jak: gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce, funkcjonowanie laboratorium segregacji odpadów w MODN, formy edukacji ekologicznej w gminach na terenie województwa opolskiego. Prelegentami byli m.in.: dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, dr Józef Szewczyk, mgr inż. Dariusz Kudryński, mgr Iwona Kowalczuk, mgr Helena Jasińska, mgr Zofia Kalinowska.

W ramach konferencji odbyły się również warsztaty, które przeprowadziły panie Helena Jasińska, Zofia Kalinowska, Magdalena Bolech, Elżbieta Gabor oraz Małgorzata Jeżyk. Uczestnicy tych zajęć m.in. czerpali papier, dekorowali butelki metodą decoupage, a także wykonywali ekotorebki na zakupy.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że uczestniczyło w niej ponad siedemdziesięciu przedstawicieli samorządów województwa opolskiego.