01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

earth 159123 12801

Odpaducha nr 1

26 czerwca br. MODN odwiedziła delegacja zagraniczna z Santiago de Compostela. Nasi goście, którymi byli przedstawiciele tamtejszej Aglomeracji Miejskiej oraz pani naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Opolu, zwiedzili ścieżkę edukacyjną oraz Laboratorium Segregacji Odpadów-Pracownię Muchy Odpaduchy, zapoznali się z zasadami funkcjonowania laboratorium, a także z bogatą ofertą edukacyjną Pracowni Nauk Przyrodniczych i nowościami wydawniczymi ośrodka.

Członkowie delegacji wysoko ocenili wartość edukacyjną gry dydaktycznej „MODN-e rady na odpady” oraz kart do gry uczącej prawidłowej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych. Z zainteresowaniem obejrzeli też przygotowywany aktualnie do druku zeszyt metodyczny „Segregacja odpadów w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Przykłady rozwiązań metodycznych”.

Wszystkie proekologiczne działania MODN zostały wysoko ocenione przez zagranicznych gości, którzy z uznaniem podkreślali, że w ciągu niespełna roku funkcjonowania laboratorium tak wiele osób miało już możliwość wzięcia udziału w zajęciach pogłębiających wiedzę i umiejętności z zakresu segregacji i utylizacji odpadów.

https://twitter.com/TropaVerdeURBCT/status/1143855573190021120

https://twitter.com/CERSIAEmpresa/status/1143555009268867072