01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

earth 159123 12801

Odpaducha nr 1

18 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego przebiegającego pod hasłem  „Segreguję, bo środowisko szanuję.” Jego celem było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i uczniów związanej z właściwą segregacją i utylizacją odpadów, uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska, a także rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.

Ogółem w konkursie wzięło udział 76 uczestników – uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z Opola i województwa opolskiego. Ich prace oceniło jury, które obradowało w składzie:

  1. Zofia Kalinowska – konsultant nauczycieli ekologii i ochrony środowiska
  2. Beata Bujak – konsultant nauczycieli chemii
  3. Bartosz Zacharewicz – konsultant nauczycieli informatyki
  4. Sławomir Górniak – konsultant nauczycieli informatyki
  5. Katarzyna Miernicka – doradca metodyczny, nauczyciel plastyki
  6. Helena Jasińska – konsultant nauczycieli biologii

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki i wyrównany poziom nadesłanych prac, jury przyznało 13 nagród głównych oraz 63 wyróżnienia, które wręczono podczas spotkania. Nagrody zostały zakupione ze środków Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Miasta Opola, który reprezentowała podczas podsumowania Pani Małgorzata Jeżyk. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac konkursowych.

20 listopada 2019 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyła się I Regionalna Konferencja Edukacyjna dla pracowników samorządowych. Uroczystego otwarcia dokonały dyrektor MODN – pani Małgorzata Szeląg i naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi – pani Iwona Kowalczuk. Konferencję swoją obecnością zaszczycił wiceprezydent Miasta Opola pan Przemysław Zych. W czasie jej trwania usłyszeliśmy wiele interesujących wykładów dotyczących takich tematów, jak: gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce, funkcjonowanie laboratorium segregacji odpadów w MODN, formy edukacji ekologicznej w gminach na terenie województwa opolskiego. Prelegentami byli m.in.: dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, dr Józef Szewczyk, mgr inż. Dariusz Kudryński, mgr Iwona Kowalczuk, mgr Helena Jasińska, mgr Zofia Kalinowska.

W ramach konferencji odbyły się również warsztaty, które przeprowadziły panie Helena Jasińska, Zofia Kalinowska, Magdalena Bolech, Elżbieta Gabor oraz Małgorzata Jeżyk. Uczestnicy tych zajęć m.in. czerpali papier, dekorowali butelki metodą decoupage, a także wykonywali ekotorebki na zakupy.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że uczestniczyło w niej ponad siedemdziesięciu przedstawicieli samorządów województwa opolskiego.

IMG 3696Przedszkolakom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych proponujemy udział w ciekawych zajęciach wykorzystujących posiadaną wiedzę na temat gospodarowania odpadami komunalnymi a w szczególności segregacją odpadów. Zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej MODN: www.modn.opole.pl
Oferujemy również zajęcia otwarte w soboty, na która zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, opiekunami, lub nauczycielami.

Laboratorium Segregacji Odpadów - Pracowania Muchy Odpaduchy powstała w wyniku współpracy z Urzędem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. Zadaniem priorytetowym jest realizacja zajęć których głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poznanie zasad gospodarki odpadami. Zależy nam na doskonaleniu umiejętności selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu surowców wtórnych, zapoznawaniu z metodami unieszkodliwiania odpadów i ich wpływem na środowisko oraz zdrowie człowieka (kompostowanie, spalanie, składowanie, powtórne wykorzystanie). Ważnym aspektem zajęć jest również uświadamianie jak powinny wyglądać mądre zakupy, dzięki którym unikamy powstawania dużej ilości odpadów.
Pracowania jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, rollupy przedstawiające cykl LCA życia odpadów: papieru, szkła, plastiku i metalu oraz bioodpadów. Pomieszczenie jest umeblowane niczym mieszkanie. Wewnątrz pracowni znajdują się różne przedmioty, z którymi dzieci stykają się na co dzień. Część wyposażenia jest nowa, ale część z nich pochodzi z odzysku. Pracownia jest adresowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Realizowane są w niej następujące tematy:
a) papier:IMG 3869
- Historia papieru – podróż w czasie.
- Jasne i ciemne strony papieru.
- Produkcja papieru - reakcje chemiczne.
- Od makulatury do gotowego produktu.
b) plastik:
- Rodzaje oraz symbole tworzyw sztucznych.
- Znikające butelki – polimery biodegradowalne.
- Tworzywa sztuczne wokół nas.
c) metal:
- Drugie życie puszki – czysty zysk.
- Barwny świat metali.
d) szkło:
- Czym jest szkło?
- Wady i zalety szkła.
- Szkło – surowiec wtórny.

e) bioodpady:
- Kompostowanie najstarszy rodzaj recyklingu.
- Metody kompostowania.
f) odpowiedzialnego gospodarowania odpadami:
- Zagrożenia płynące ze spalania odpadów w paleniskach domowych.
- Odpady niebezpieczne – jak z nimi postępować.
- Bądź zielonym konsumentem.
- Odpadów może być mniej …

Uroczysta inauguracja działalności laboratorium odbyła się w dniu 17 października 2018 roku. W trakcie konferencji:„ W jaki sposób Laboratorium Segregacji Odpadów podniesie świadomość proekologiczną uczniów?” Uczestniczyło w niej wielu wspaniałych prelegentów oraz gości z opolskich placówek oświatowych.

Przecięcia wstęgi dokonał Wiceprezydent Miasta Opola Pan Przemysław Zych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pani Małgorzata Szeląg, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadów Komunalnych Pani Iwona Kowalczuk.

 

„Wszyscy już kolory znamy , segregacje zaczynamy” jest to pierwszy z tematów realizowanych w Pracowni Muchy Odpaduchy. Ma on na celu zapoznanie dzieci oraz młodzieży z podstawowymi zasadami segregacji odpadów.
Podczas trwania zajęć przedszkolaki oraz uczniowie szkół rozwiązują szereg zadań związanych z ćwiczeniem umiejętności segregacji. Pokazujemy, że segregacja zaczyna się w domu. Nie zajmuje ona dużo czasu, jest łatwa a przynosi ogromne korzyści naszemu środowisku. Trzeba ją tylko dobrze zorganizować a z czasem rozdzielanie odpadów wejdzie nam „w krew”. Na pewno w każdym domu można wygospodarować miejsce na odpady do recyklingu a właściwa segregacja umożliwia dobre przetwarzanie odpadów.

„ Historia papieru – podróż w czasie” to kolejny z tematów realizowanych w Pracowni
Muchy Odpaduchy. Makulatura jest cennym surowcem, wykorzystywanym do produkcji
pudełek, zeszytów, książek itp. Produkując papier z makulatury, zużywa się mniej
energii, niż podczas wytwarzania papieru z włókien roślin. Te i inne informacje
dotyczące historii papieru oraz jego produkcji przekazujemy uczniom w czasie trwania
zajęć. Podsumowaniem zajęć jest wykonanie torby papierowej, którą dzieci zabierają ze
sobą.

W ostatnią niedzielę czerwca 2019 roku wzięliśmy udział w festynie „Miasteczko Ekologiczne”. Pracownia Nauk Przyrodniczych przeniosła się w tym dniu na skwer przy placu Wolności, gdzie z Aglomeracją Opolską, Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi, firmą Remondis oraz Strażą Miejską w Opolu wspólnie realizowaliśmy działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa.

Na naszym stoisku uczestnicy festynu mogli między innymi samodzielnie wykonać model ekologicznego samochodu napędzanego siłą powietrza, rozwiązać zagadki matematyczno-ekologiczne czy zakodować trasę robota, który prawidłowo segregował odpady. Dodatkowo zaprosiliśmy uczestników festynu do siedziby MODN, gdzie  mogli rozwiązywać ciekawe zadania na ścieżce edukacyjnej znajdującej się w ogrodzie przy budynku. Za wykonane zadania dzieci otrzymywały kupony, które następnie zamieniały na pieczątki, pozwalające wziąć udział w losowaniu bardzo atrakcyjnych nagród.