Wirtualne gabinety utworzone w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, prowadzone przez konsultantów i doradców metodycznych MODN oraz pracowników MPPP w celu realizacji zadań statutowych w czasie pandemii, pozwoliły na kontynuację i rozwijanie współpracy ze szkołami oraz indywidualnej – z nauczycielami różnych specjalności, psychologami i pedagogami.

Jednym z efektów tych wspólnych działań jest zajęcie przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu III miejsca w konkursie pt. „Chemia w domu”, zorganizowanym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Uczniowie należący do szkolnego koła chemicznego przygotowali film edukacyjny „Jajko w roli głównej”. Opiekę nad nimi sprawowała nauczycielka chemii, opiekunka koła, mgr Anna Śmiałek. Wskazówek merytorycznych udzielała im pani Zofia Kalinowska, konsultantka do spraw ekologii i ochrony środowiska Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji.

Nagrodzony film, który miał na celu propagowanie wiedzy chemicznej, przedstawiał doświadczenia chemiczne wykonane z odczynników ogólnie dostępnych w domu. Składał się z następujących części:

- kosmiczne jajo,

- jajeczny kameleon,

- jajko niespodzianka.

Film prezentowany był online w czasie trwania XVIII Opolskiego Festiwalu Nauki w dniu 14.12.2020 r. i zebrał wiele pochlebnych opinii.