01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

earth 159123 12801

Odpaducha nr 1

IMG 3696Przedszkolakom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych proponujemy udział w ciekawych zajęciach wykorzystujących posiadaną wiedzę na temat gospodarowania odpadami komunalnymi a w szczególności segregacją odpadów. Zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej MODN: www.modn.opole.pl
Oferujemy również zajęcia otwarte w soboty, na która zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, opiekunami, lub nauczycielami.

Laboratorium Segregacji Odpadów - Pracowania Muchy Odpaduchy powstała w wyniku współpracy z Urzędem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. Zadaniem priorytetowym jest realizacja zajęć których głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez poznanie zasad gospodarki odpadami. Zależy nam na doskonaleniu umiejętności selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu surowców wtórnych, zapoznawaniu z metodami unieszkodliwiania odpadów i ich wpływem na środowisko oraz zdrowie człowieka (kompostowanie, spalanie, składowanie, powtórne wykorzystanie). Ważnym aspektem zajęć jest również uświadamianie jak powinny wyglądać mądre zakupy, dzięki którym unikamy powstawania dużej ilości odpadów.
Pracowania jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, rollupy przedstawiające cykl LCA życia odpadów: papieru, szkła, plastiku i metalu oraz bioodpadów. Pomieszczenie jest umeblowane niczym mieszkanie. Wewnątrz pracowni znajdują się różne przedmioty, z którymi dzieci stykają się na co dzień. Część wyposażenia jest nowa, ale część z nich pochodzi z odzysku. Pracownia jest adresowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Realizowane są w niej następujące tematy:
a) papier:IMG 3869
- Historia papieru – podróż w czasie.
- Jasne i ciemne strony papieru.
- Produkcja papieru - reakcje chemiczne.
- Od makulatury do gotowego produktu.
b) plastik:
- Rodzaje oraz symbole tworzyw sztucznych.
- Znikające butelki – polimery biodegradowalne.
- Tworzywa sztuczne wokół nas.
c) metal:
- Drugie życie puszki – czysty zysk.
- Barwny świat metali.
d) szkło:
- Czym jest szkło?
- Wady i zalety szkła.
- Szkło – surowiec wtórny.

e) bioodpady:
- Kompostowanie najstarszy rodzaj recyklingu.
- Metody kompostowania.
f) odpowiedzialnego gospodarowania odpadami:
- Zagrożenia płynące ze spalania odpadów w paleniskach domowych.
- Odpady niebezpieczne – jak z nimi postępować.
- Bądź zielonym konsumentem.
- Odpadów może być mniej …