01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

earth 159123 12801

Odpaducha nr 1

Uroczysta inauguracja działalności laboratorium odbyła się w dniu 17 października 2018 roku. W trakcie konferencji:„ W jaki sposób Laboratorium Segregacji Odpadów podniesie świadomość proekologiczną uczniów?” Uczestniczyło w niej wielu wspaniałych prelegentów oraz gości z opolskich placówek oświatowych.

Przecięcia wstęgi dokonał Wiceprezydent Miasta Opola Pan Przemysław Zych, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pani Małgorzata Szeląg, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadów Komunalnych Pani Iwona Kowalczuk.