01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

earth 159123 12801

Odpaducha nr 1

„Wszyscy już kolory znamy , segregacje zaczynamy” jest to pierwszy z tematów realizowanych w Pracowni Muchy Odpaduchy. Ma on na celu zapoznanie dzieci oraz młodzieży z podstawowymi zasadami segregacji odpadów.
Podczas trwania zajęć przedszkolaki oraz uczniowie szkół rozwiązują szereg zadań związanych z ćwiczeniem umiejętności segregacji. Pokazujemy, że segregacja zaczyna się w domu. Nie zajmuje ona dużo czasu, jest łatwa a przynosi ogromne korzyści naszemu środowisku. Trzeba ją tylko dobrze zorganizować a z czasem rozdzielanie odpadów wejdzie nam „w krew”. Na pewno w każdym domu można wygospodarować miejsce na odpady do recyklingu a właściwa segregacja umożliwia dobre przetwarzanie odpadów.