Matematyka z Comenius Regio scenariusze

ZESTAWIENIE SCENARIUSZY W RAMACH COMENIUS REGIO

MATEMATYKA NOWEGO WYMIARU

L.p.

Temat

Data

Pobierz scenariusz

Małgorzata Jackowska – PSP 20 Opole

 

1.     

Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych.

04.10.2012

 

2.     

Pomiar długości i jednostki długości.

25.10.2012

 

3.     

Obliczenia zegarowe.

15.11.2012

 

4.     

Z wizytą u św. Mikołaja.

06.12.2012

 

5.     

Poznajemy podstawowe figury geometryczne.

07.01.2013

 

6.     

Rodzaje kątów.

14.01.2013

 

7.     

Rzymski sposób zapisu liczb – ćwiczenia utrwalające.

01.2013

 

8.     

Obliczanie obwodów wielokątów.

02.2013

 

9.     

Obliczanie ułamka z danej liczby oraz liczby na podstawie jej ułamka.   (klasa VI)

02.2013

 

10. 

Obliczanie drogi, prędkości i czasu w ruchu jednostajnym.   (klasa VI)

02.2013

 

11. 

Ułamek jako część całości.

02.2013

 

12. 

Ułamkowy as - powtórzenie wiadomości  o ułamkach zwykłych – cz.1.

22.03.2013

 

13. 

Ułamkowy as - powtórzenie wiadomości  o ułamkach zwykłych – cz.2.

22.03.2013

 

14. 

Skala na planach i mapach.

09.05.2013

 

15. 

Obliczanie odległości na planach i mapach o podanych skalach – ćwiczenia utrwalające.

09.05.2013

 

Ewa Jakubowska – PG 6 Opole

 

1.     

Notacja wykładnicza.

03.10.2012 r.

 

2.     

Liczba π  . Długość okręgu.

24.10.2012 r.

 

3.     

Pole koła.

13.11.2012 r.

 

4.     

Wyrażenia algebraiczne -powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

12.12.2012 r.

 

5.     

Rozwiązywanie układów równań- ćwiczenia.

08.01.2013 r.

 

6.     

Ile rozwiązań może mieć układ równań?

----------------

 

7.     

Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem układów równań.

----------------

 

8.     

Układy równań – powtórzenie wiadomości.

----------------

 

9.     

Przykłady graniastosłupów- wprowadzenie.

----------------

 

10. 

Przykłady graniastosłupów- ćwiczenia.

----------------

 

11. 

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.

20.02.2013 r.

 

12. 

Przekątna kwadratu, wysokość trójkąta równobocznego-ćwiczenia.

05.03.2012 r.

 

13. 

Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni.

17.04.2012 r.

 

14. 

Obliczanie pola powierzchni, objętości i długości odcinków w graniastosłupach.

15.05.2012 r.

 

15. 

Odczytywanie danych statystycznych.

12.06.2012 r.

 

Agnieszka Tomalak – PG 6 Opole

 

1.     

Działania na liczbach dodatnich i ujemnych

01.10.2012

 

2.     

Podwyżki i obniżki

29.10.2012

 

3.     

Zastosowanie procentów w zadaniach tekstowych

12.11.2012

 

4.     

Podróże w krainie trójkątów

10.12.2012

 

5.     

Obliczanie pola prostokąta i kwadratu w zadaniach praktycznych

07.01.2013

 

6.     

Matematyka w praktyce czyli remont mieszkania

18.02.2013

 

7.     

Wyrażenia algebraiczne ─ gra dydaktyczna  w ,,statki”

04.03.2013

 

8.     

Utrwalenie wiadomości o mnożeniu jednomianów przez sumy algebraiczne

22.03.2013

 

9.     

Zastosowanie proporcji w zadaniach praktycznych

27.05.2013

 

10. 

Obliczanie pola poznanych  czworokątów

-----------------

 

11. 

Obliczanie pola trójkąta

-----------------

 

12. 

Zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych

-----------------

 

13. 

Symetria względem prostej – faza wstępna

-----------------

 

14. 

Powtórzenie wiadomości o poznanych figurach płaskich

-----------------

 

15. 

Zastosowanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w grze matematycznej

-----------------

 

Magdalena Aniszewska – PSP 20 Opole

 

1.     

Przyroda twoim przyjacielem

02.10.2012

 

2.     

Uroki zimy

08.01.2013

 

3.     

Zdrowe ciało, zdrowy duch

05.03.2013

 

4.     

Gry i zabawy

   

5.     

Jacy jesteśmy

06.11.2012

 

6.     

Już niedługo wakacje

----------------

 

7.     

Kochamy mamy

29.05.2013

 

8.     

Jesienny czas

04.12.2012

 

9.     

Wszystko budzi się do życia

22.03.2013

 

10. 

Wiosna radosna

09.04.2013

 

11. 

Rodzinny album

12.02.2013

 

12. 

Majowe święta

07.05.2013

 

13. 

To matematyka właśnie

----------------

 

14. 

Wiosna

----------------

 

15. 

Ogrodnik

----------------

 

Paweł Słaby – ZS Dobrzeń Wielki

 

1.     

A gdyby matura była już teraz? Usystematyzowanie wiadomości o funkcji kwadratowej.

25.09.2012

 

2.     

Kąty w kole – stosowanie poznanych zależności.

16.10.2012

 

3.     

Praktyczne zastosowania średniej ważonej.

20.11.2012

 

4.     

Ciąg arytmetyczny i jego własności.

11.12.2012

 

5.     

Zastosowanie własności ciągów w zadaniach tekstowych.

15.01.2013

 

6.     

Po co ja się tego uczę?! – czyli zastosowanie logarytmów i funkcji wykładniczej w sytuacjach realistycznych.

26.02.2013

 

7.     

Badanie wyników nauczania z matematyki po klasie pierwszej LO.

-------------------

 

8.     

Gra w „matematyczne domino” z wartością bezwzględną.

-------------------

 

9.     

Podsumowanie wiadomości o wektorach w układzie współrzędnych.

-------------------

 

10. 

Zastosowanie równań i układów równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

-------------------

 

11. 

Przekształcanie wyrażeń algebraicznych z wykorzystaniem wzorów skróconego mnożenia.

-------------------

 

12. 

Potyczki informatyczno-matematyczne.

-------------------

 

13. 

Podsumowanie wiadomości o wielomianach – rozwiązywanie interaktywnego testu.

16.04.2013

 

14. 

Opisanie równania okręgu w układzie współrzędnych.

27.05.2013

 

15. 

Znajdowanie miejsc zerowych funkcji, przedstawionych na różne sposoby.

-------------------

 

Anna Kuśnierz – ZS Dobrzeń Wielki

 

1.     

Obliczanie pierwiastków dowolnego stopnia i stosowanie praw działań na pierwiastkach.

25.09.2012

 

2.     

Zadania typu maturalnego: procenty, przedziały, wartość bezwzględna, błędy przybliżeń, logarytmy.

20.11.2012

 

3.     

Określanie monotoniczności na podstawie funkcji

11.12.2012

 

4.     

Określanie warunków równoległości i prostopadłości prostych -  lekcja „on –line”.

15.01.2013

 

5.     

„Udowodnij, uzasadnij, wykaż, że...”- geometryczne zadania na dowodzenie.

-------------------

 

6.     

Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem działań na logarytmach.

-------------------

 

7.     

Przesunięcia wykresu funkcji równolegle do osi odciętych i osi rzędnych.

-------------------

 

8.     

Zastosowanie układów równań liniowych do rozwiązywania zadań tekstowych.

-------------------

 

9.     

Pole czworokąta, równanie prostej i okręgu – rozwiązywanie zadań – metodą ekspert.

-------------------

 

10. 

Przekształcanie wzorów występujących w matematyce, fizyce, chemii,

-------------------

 

11. 

Wyznaczanie błędów przybliżeń: błąd bezwzględny i względny.

-------------------

 

Irena Wosz-Łoba – ZS Dobrzeń Wielki

 

1.     

Zastosowanie własności trójmiaru kwadratowego: rysowanie wykresu

14.04.2013

 

2.     

Zastosowanie własności trójmianu kwadratowego: rysowanie wykresu, wyznaczanie wzoru o 

podanych własnościach

16.04.2013

 

3.     

Wykazywanie tożsamości trygonometrycznych

28.05.2013

 

4.     

Zastosowanie klasycznej definicji prawdopodobieństwa do rozwiązywania zadań

---------------

 

5.     

Powtórzenie wiadomości o ciągu arytmetycznym i geometrycznym

---------------