Od kilku lat w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu funkcjonuje tzw. Szkoła Doradztwa Przywarsztatowego. Choć formuła działania Szkoły ewoluowała w miarę upływu czasu, niezmiennie kierunki jej działania były wytyczane przez cele priorytetowe, takie jak:

  • wspomaganie nauczycieli w realizacji założeń aktualnej podstawy programowej,
  • wzbogacanie posiadanej przez nich wiedzy dydaktycznej o najnowsze treści metodyczne, pedagogiczne, psychologiczne i społeczne,
  • proponowanie nauczycielom, wychowawcom, pedagogom nowych rozwiązań metodycznych oraz udzielanie im wsparcia we wprowadzaniu tych rozwiązań do własnej praktyki zawodowej.

Oferowane formy nie tylko mieszczą się w obszarze wytyczonym przez ustawodawcę w Rozporządzeniu MEN z dnia 28 maja 2019r. ws. placówek doskonalenia nauczycieli, ale poprzez swoją różnorodność często wykraczają ponad wskazane ramy.

W bieżącym roku szkolnym Opolski Kurator Oświaty powierzył zadania doradcy metodycznego w MODN dziewięciorgu osobom, które służą swoją wiedzą i doświadczeniem nauczycielom: wychowania przedszkolnego, języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, kształcenia specjalnego, religii, wychowania fizycznego i doradcom zawodowym.

Zapraszamy Państwa do udziału w proponowanych przez doradców formach szkoleniowych oraz do współpracy. Dla nauczycieli z bogatym dorobkiem zawodowym jest to doskonała okazja do dzielenia się z innymi własnym doświadczeniem, natomiast nauczyciele o krótkim stażu mogą skorzystać z merytorycznego wsparcia nauczyciela doradcy bądź konsultanta MODN.

dr Stefania Jagło
koordynator Szkoły Doradztwa Przywarsztatowego
konsultant ds. kształcenia ustawicznego
nauczycieli i doradców metodycznych

Doradca metodyczny: Wiktoria Waloszek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

forma

tytuł, tematyka

miejsce

data

godz.

konsultacje zespołowe

Trening autogenny w wersji Anny Polender nie tylko dla jąkających się.

ZSS w Opolu

Marzec 2020 r.

Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie.

ZSS w Opolu

Marzec 2020 r.

szkolenie

Stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata. Idea Snoezelen i możliwości jej zastosowania.

MODN w Opolu

16.03.2020 r.

Forum

druga edycja

Opolskie Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego, forma 21/4

ZPS w Praszce

12.03.2020 r.

Opolskie Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego, forma 21/5

SOSW w Grodkowie

Kwiecień 2020r.

Opolskie Forum Dobrych Praktyk Pedagogów Kształcenia Specjalnego, forma 21/6

SOSW w Kluczborku

Maj 2020r.

szkolenie

 Elementy Drums Alive z w wykorzystaniem muzyki i fitnessu w aktywnej rehabilitacji uczniów z dysfunkcjami, niepełnosprawnością sprzężoną.

MODN w Opolu

23.03.2020r.

lekcje pokazowe

Wykorzystanie piktogramów w komunikacji z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim: „Mój dzień.”

ZPS w Praszce

12.03.2020 r.

Terapia integracji sensorycznej – odbiór wrażeń przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych, słuchowych i wzrokowych, rozwijanie obustronnej koordynacji i relacji równoważnych.

ZPS w Praszce

12.03.2020 r.

Lekcje pokazowe

Zajęcia ruchowe usprawniające równowagę, koordynację, uważność z wykorzystaniem elementów jogi dla dzieci.

ZPS w Praszce

12.03.2020 r.

Wykorzystanie oprogramowania Mówik i PCS – jako narzędzi alternatywnej komunikacji. Czytanie uczestniczące – opowiadanie „Miś i szal”.

ZPS w Praszce

12.03.2020 r.

Rozwijanie umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej – Gesty Makatonu.

ZPS w Praszce

12.03.2020 r.

Zajęcia muzyczno-ruchowe wg idei C. Orffa z elementami logorytmiki.

ZPS w Praszce

12.03.2020 r.

Zajęcia rehabilitacyjne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

ZPS w Praszce

12.03.2020 r.

warsztaty

Warsztaty etnograficzne – pielęgnując śląskie tradycje.

Wiosennie wśród zwierząt – ozdoby wielkanocnego stołu.

ZSS w Opolu

26.03.2020 r.