01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Wizyty studyjne

Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

 

Temat:Symbolika i znaczenie KL Auschwitz – Birkenau

 

PROGRAM (propozycja):

 

 

9.00-10.30

Deportacja i zagłada Polaków w KL Auschwitz- wykład naukowy,

dr Franciszek Piper, bl.12

10.30-10.45

Przerwa

10.45-14.00

Zwiedzanie studyjne byłego obozu KL Auschwitz I

14.00-14.30

Przerwa

14.30-16.00

Funkcje i znaczenie sztuki w KL Auschwitz – warsztat w Dziale Zbiorów – A. Sieradzka, bl.25

16.00-16.30

Przerwa

16.30-18.00

Zagłada europejskich Romów – warsztat, B. Bartyzel, bl.1

 

8.30-12.30

Zwiedzanie studyjne byłego obozu Auschwitz-Birkenau

12.30-13.00

Przerwa

13.00-14.30

Prelekcja filmowa – E. Chowaniec, bl.12

14.30-15.00

Przerwa

15.00-16.30

Zagłada europejskich Żydów – warsztat, E. Pasterak, bl.27

16.30-16.45

Przerwa

16.45-18.15

Symbolika i znaczenie KL Auschwitz - wykład i dyskusja,

M. Obstarczyk, bl.12

 

Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół

Termin:po zebraniu się grupy

Kierownik formy: Janusz Berdzik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpłatność: Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób i czasu trwania wyjazdu (jeden lub dwa dni).

 

 

 

ATRAKCJE OPOLSZCZYZNY, czyli jak przygotować wycieczkę szkolną

 

 Interaktywne, wyjazdowe szkolenie „rady pedagogicznej”.

 

Kamień Śląski, Góry Opawskie, Otmuchów, Głogówek i wiele innych atrakcyjnych miejsc na Opolszczyźnie

 

 

1.    Opis oferty

      Proponujemy uczestnictwo w wyjazdowym, interaktywnym szkoleniu rady pedagogicznej. Nauczyciele będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności poprzez przeżywanie i osobiste doświadczanie.

      Zapraszamy do udziału w wycieczkach jedno- lub dwudniowych, w zależności od oczekiwań rady pedagogicznej. Zapewniamy czynne spędzenie czasu oraz wiele atrakcji urozmaicających wyjazdowe szkolenie rady pedagogicznej (basen, ognisko, zabawy integracyjne i inne, w zależności od miejsca wybranego na wycieczkę).

      Wycieczki szkolne to forma edukacji realizowana we wszystkich szkołach. Organizowane są wycieczki tematyczne, przyrodnicze, krajoznawcze, dydaktyczne, itd. Każdy wychowawca planuje wycieczkę swojej klasy i zwykle rozpoczyna „wycieczkowanie” od zwiedzania najbliższych okolic. Najczęściej wycieczki organizuje się standardowo, w stałe miejsca i z typowymi programami, co nie zawsze jest atrakcyjne dla uczniów, a nawet samych nauczycieli. Nie wszyscy nauczyciele posiadają umiejętność konstruowania programu wycieczki w sposób funkcjonalny, tzn. gwarantujący faktyczne zapoznanie się z atrakcjami, interesującymi obiektami czy miejscami. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona wycieczka to doskonały materiał do realizacji zajęć dydaktycznych z wielu przedmiotów.

 

      Zaproponowana forma doskonalenia daje nauczycielom możliwość uczestnictwa w wycieczce przygotowanej przez doradcę metodycznego. Program wycieczki jest dokładnie taki, jak zaproponowany dzieciom. Osobisty udział nauczycieli pozwoli na dopasowanie treści programu oraz organizacji wycieczki dla dzieci na różnym poziomie kształcenia. Elementem podsumowującym szkolenie będzie przygotowanie konkretnych programów wycieczek, dostosowanych do możliwości uczniów z różnych klas oraz przygotowanie wzoru dokumentacji wycieczki szkolnej.

 

2.    Cele

Cel ogólny:

æKształcenie i doskonalenie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia wycieczki szkolnej (klasowej).

Cele operacyjne:

æPoszerzanie wiedzy na temat atrakcyjnych miejsc wycieczkowych na terenie Opolszczyzny.

æNabycie umiejętności opracowania programu i dokumentacji wycieczki szkolnej.

æUkazanie skutecznych metod i technik pracy w terenie w czasie wycieczki szkolnej.

æZapoznanie z materiałami źródłowymi do opracowywania wycieczek szkolnych.

 

3.    Adresaci

Ofertę adresujemy do całości lub części rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

4.    Terminy

Rozpoczynamy realizację szkoleń w nowym roku szkolnym 2016/2017, w miesiącach: wrzesień, październik, kwiecień, maj, czerwiec. Terminy szczegółowe do ustalenia.

5.    Miejsce realizacji

Na początek proponujemy kilka znanych miejsc Opolszczyzny, ale oglądanych z mało znanej strony. W przypadku poszczególnych wycieczek można wybierać wariant jedno- lub dwudniowy.

 

I.      Stobrawski Park Krajobrazowy

II.     Góra Św. Anny

III.   Góry Opawskie

IV.   Gościnne miasto Głogówek

V.     Historyczne tajemnice Rogowa Opolskiego

VI.   A Opole znacie? –Zwiedzanie Opola po angielsku

VII.Kamień Śląski

VIII.   Paczków – Nysa – Otmuchów

 

6.    Kadra realizująca projekt

Programy poszczególnych wycieczek przygotowali doradcy metodyczni mający bogate doświadczenie w organizacji tego typu zajęć. Wycieczki prowadzić będą zarówno doradcy, jak i pracownicy dydaktyczni muzeów i parków oraz pracownicy naukowi uczelni opolskich.

 

7.    Koszt organizacji szkolenia

Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób, odległości od zwiedzanego miejsca, czasu trwania wyjazdu. Kosztorysy są dołączone do poszczególnych programów. Istnieje możliwość negocjacji kosztów.

 

 

 

Walory przyrodnicze i kulturowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Cele:

·      zdobycie umiejętności planowania i organizowania zajęć dla uczniów w formie szkolnej wycieczki edukacyjnej,

·      przybliżenie walorów przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,

·      kształcenie tożsamości regionalnej,

·      proponowanie aktywnych form wypoczynku niezależnie od wieku,

·      przygotowanie uczniów do właściwego spędzania czasu wolnego.

 

 

Program

·      Spotkanie w Ładzy – siedzibie opolskich parków krajobrazowych

·      Obejrzenie prezentacji multimedialnej, ukazującej walory przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

·      Przejście wybranymi ścieżkami przyrodniczo-krajobrazowymi na terenie parku

·      Zwiedzanie zabytkowego parku w Pokoju

·      Warsztaty szkoleniowe – projektowanie wycieczki, wypełnienie karty wycieczki

·      Ewaluacja zajęć

 

Uczestnicy otrzymają:

·      materiały dydaktyczne Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz pozostałych parków krajobrazowych w województwie opolskim

·      materiały edukacyjne związane z organizacją wycieczki szkolnej

·      wypracowane w ramach szkolenia warianty programu wycieczki wraz z tematami do realizacji w ramach różnych przedmiotów i ścieżek międzyprzedmiotowych.

 

Kierownik:dr Józef Szewczyk

Prowadzący zajęcia:

Øpracownicy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

Ødoradca metodyczny MODN w Opolu

Koszty:

Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób, odległości od zwiedzanego miejsca, czasu trwania wyjazdu. Kosztorysy są na bieżąco przygotowywane do programu. Istnieje możliwość negocjacji kosztów.

 

 

 

 

 

Walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego
„Góra Św. Anny”

 

Wariant I (wycieczka jednodniowa)

 

Cele:

·      poznanie walorów krajobrazowych i kulturowych Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”,

·      poszukiwanie intensyfikujących form oraz metod nauczania i wychowania prośrodowiskowego poprzez turystykę edukacyjną,

·      preferowanie w edukacji nurtu holistycznego i założeń pedagogiki personalistycznej,

·      dokonywanie zmian indywidualnych postaw nauczycieli wobec wyzwań edukacyjnych mających na celu m.in. kształtowanie tożsamości regionalnej poprzez edukację turystyczną o środowisku, w środowisku i dla środowiska,

·      wdrożenie nauczycieli do kształtowania postaw prośrodowiskowych i patriotycznych uczniów,

·      przygotowanie uczniów do właściwego spędzania czasu wolnego,

·      planowanie i organizowanie zajęć dla uczniów na szlakach przyrodniczo-turystycznych,

·      zaplanowanie tematyki pobytu dzieci i młodzieży na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” - programów „Zielonej Szkoły”.

 

Program

1.    Przejście ścieżką wokół Góry Św. Anny:

·      rezerwat geologiczny,

·      Pomnik Czynu Powstańczego,

·      amfiteatr,

·      Bazylika Mniejsza Św. Anny,

·      klasztor Franciszkanów,

·      Kalwaria Annogórska.

2.    Ognisko z pieczeniem kiełbasek (opcjonalnie, na życzenie po wcześniejszym zgłoszeniu) lub obiad.

3.    Prezentacja oferty edukacyjnej Parku w sali dydaktycznej.

4.    Warsztaty szkoleniowe – projektowanie wycieczki, wypełnienie karty wycieczki.

5.    Ewaluacja zajęć.

 

 

Uczestnicy otrzymają:

·      materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć na poszczególnych przystankach ścieżki wokół Góry Św. Anny,

·      ofertę dydaktyczną Parku,

·      materiały edukacyjne związane z organizacją wycieczki szkolnej,

·      wypracowane w ramach szkolenia warianty programu wycieczki wraz z tematami do realizacji w ramach różnych przedmiotów.

 

Uwaga!

Istnieje możliwość otrzymania filmu poświęconego walorom turystycznym i przyrodniczym Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny” po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom.

Kierownik:

Jolanta Siemieniuk

Prowadzący zajęcia:

Øpracownicy Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”

Ødoradca metodyczny MODN w Opolu

Koszty:

Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób, odległości od zwiedzanego miejsca, czasu trwania wyjazdu. Kosztorysy są na bieżąco przygotowywane do programu. Istnieje możliwość negocjacji kosztów.

 

 

Walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”

Wariant II (wycieczka dwudniowa)

Cele:

·      poznanie walorów krajobrazowych i kulturowych Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”,

·      poszukiwanie intensyfikujących form oraz metod nauczania i wychowania prośrodowiskowego poprzez turystykę edukacyjną,

·      preferowanie w edukacji nurtu holistycznego i założeń pedagogiki personalistycznej,

·      dokonywanie zmian indywidualnych postaw nauczycieli wobec wyzwań edukacyjnych mających na celu m.in. kształtowanie tożsamości regionalnej poprzez edukację turystyczną o środowisku, w środowisku i dla środowiska,

·      wdrożenie nauczycieli do kształtowania postaw pro środowiskowych i patriotycznych uczniów,

·      przygotowanie uczniów do właściwego spędzania czasu wolnego,

·      planowanie i organizowanie zajęć dla uczniów na szlakach przyrodniczo-turystycznych,

·      zaplanowanie tematyki pobytu dzieci i młodzieży na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”- programów „Zielonej Szkoły”.

 

Program

I dzień

1.    Zwiedzanie izby regionalnej w Żyrowej.

2.    Przejście ścieżką „Z Żyrowej na Górę Św. Anny”.

3.    Obiadokolacja lub ognisko z pieczeniem kiełbasek (opcjonalnie, na życzenie po wcześniejszym zgłoszeniu).

4.    Zajęcia integracyjne.

II dzień

1.    Śniadanie.

2.    Przejście ścieżką wokół Góry Św. Anny:

·      rezerwat geologiczny,

·      Pomnik Czynu Powstańczego,

·      amfiteatr,

·      Bazylika Mniejsza Św. Anny,

·      klasztor franciszkanów,

·      Kalwaria Annogórska.

3.    Obiad.

4.    Prezentacja oferty edukacyjnej Parku w sali dydaktycznej.

5.    Zajęcia warsztatowe na temat: Planowanie tematyki pobytu dzieci i młodzieży na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”- programy „Zielonej Szkoły”.

6.    Ewaluacja zajęć.

 

Uczestnicy otrzymają:

·      materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć na poszczególnych przystankach ścieżki wokół Góry Św. Anny,

·      ofertę dydaktyczną Parku,

·      materiały edukacyjne związane z organizacją wycieczki szkolnej,

·      wypracowane podczas szkolenia warianty programu wycieczki wraz z tematami do realizacji w ramach różnych przedmiotów.

Uwaga!

Istnieje możliwość otrzymania filmu poświęconego walorom turystycznym i przyrodniczym Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorom.

Kierownik:Jolanta Siemieniuk

Prowadzący zajęcia:

Øpracownicy dydaktyczni Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”

Ødoradca metodyczny MODN w Opolu

Koszty:

Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób, odległości od zwiedzanego miejsca, czasu trwania wyjazdu. Kosztorysy są na bieżąco przygotowywane do programu. Istnieje możliwość negocjacji kosztów.

 

 

 

Gościnne miasto Głogówek

Cele:

1.    Poznanie Opolszczyzny jako miejsca szkolnych wycieczek dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności:

·      poznanie związków Głogówka z historią Polski,

·      Polacy i Europejczycy w Głogówku – co po nich zostało? – postaci historyczne związane z miastem,

2.    przykłady wykorzystania dziedzictwa kulturowego Głogówka w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3.    Zdobycie umiejętności planowania i organizowania zajęć dla uczniów w formie szkolnej wycieczki edukacyjnej.

4.    Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej i regionalnej.

 

Program

1.    Zwiedzanie historycznych miejsc miasta (zamek, wieża wodna, starówka).

2.    Spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Głogówek: Obrazy z przeszłości miasta – prezentacja multimedialna.

3.    Wycieczka po Głogówku – projektowanie trasy, kart pracy wycieczki; prezentacja prac grup.

4.    Poczęstunek, zakończenie szkolenia.

 

Uczestnicy otrzymają:

·      materiały dydaktyczne, w tym mapy i foldery,

·      materiały edukacyjne związane z organizacją wycieczki szkolnej,

·      wypracowane podczas szkolenia warianty programu wycieczki wraz z tematami do realizacji w ramach różnych przedmiotów.

Kierownik:Jolanta Pytlik

Prowadzący zajęcia:

Ødoradcy metodyczni MODN w Opolu

Koszty:

Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób, odległości od zwiedzanego miejsca, czasu trwania wyjazdu. Kosztorysy są na bieżąco przygotowywane do programu. Istnieje możliwość negocjacji kosztów.

 

 

 

Historyczne tajemnice Rogowa Opolskiego

Cele:

1.    Poznanie Opolszczyzny jako miejsca szkolnych wycieczek dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności:

·      poznanie zabytków piśmiennictwa w zbiorach PBW Opole,

·      poznanie historii zamku w Rogowie Opolskim i walorów parku zamkowego,

·      przykłady wykorzystania dziedzictwa kulturowego Rogowa Opolskiego w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2.    Zdobycie umiejętności planowania i organizowania zajęć dla uczniów w formie szkolnej wycieczki edukacyjnej.

3.    Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej i regionalnej.

 

 

Program

1.    Zwiedzanie zamku i zbiorów Publicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

2.    Przejście po parku zamkowym – poszukiwanie śladów przeszłości (konkurs dla nauczycieli).

3.    Spotkanie w Sali Kominkowej – Wkład męskich zgromadzeń zakonnych w rozwój Śląska Opolskiego – prezentacja multimedialna.

4.    Wycieczka do Rogowa – projektowanie trasy, kart pracy wycieczki; prezentacja prac grup.

5.    Poczęstunek, zakończenie szkolenia.

 

Uczestnicy otrzymają:

·      materiały dydaktyczne, w tym mapy i foldery,

·      materiały edukacyjne, związane z organizacją wycieczki szkolnej,

·      wypracowane podczas szkolenia warianty programu wycieczki wraz z tematami do realizacji w ramach różnych przedmiotów.

Kierownik:Jolanta Pytlik

Prowadzący zajęcia:

Ødoradcy metodyczni MODN w Opolu

Koszty:

Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób, odległości od zwiedzanego miejsca, czasu trwania wyjazdu. Kosztorysy są na bieżąco przygotowywane do programu. Istnieje możliwość negocjacji kosztów.

 

 

 

 

Paczków, Otmuchów, Nysa – gotyk, renesans, barok

Cele:

·          Ukazanie wycieczki jako metody edukacji regionalnej i patriotycznej.

·          Zapoznanie z zabytkami architektury świeckiej i sakralnej.

·          Opracowanie planu wycieczki szkolnej.

 

Efekty:

·      Nauczyciel postrzega wycieczkę jako metodę pracy w kształtowaniu postaw patriotycznych i poczucia Małej Ojczyzny.

·      Nauczyciel zna kluczowe obiekty gotyckie, renesansowe, barokowe w Paczkowie, Otmuchowie, Nysie.

·      Nauczyciel planuje nauczanie o regionie, jego historii i o sztuce w terenie.

·      Nauczyciel uwrażliwia uczniów na bogactwo regionu i jego walory estetyczne i wskazuje różnorodne formy spędzania wolnego czasu.

 

Program

1.    Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie organizacji wycieczek szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego.

2.    Poczęstunek.

3.    Zwiedzanie Paczkowa – „polskiego Carcassonne”: średniowieczne mury obronne, baszty, renesansowy ratusz, renesansowe i barokowe kamieniczki, gotycki kościół.

4.    Zwiedzanie Otmuchowa: gotycko – renesansowy zamek, „końskie schody” (jedyne w Europie), barokowy kościół pw. św. Michała.

5.    Podwieczorek.

6.    Zwiedzanie Nysy – „Śląskiego Rzymu”: Katedra pw. św. Jakuba i św. Agnieszki, kościół Bożogrobców, pałac biskupi, dom Wagi Miejskiej, pojezuicki zespół klasztorny.

7.    Opracowanie planu wycieczki szkolnej.

 

Uczestnicy otrzymają:

·      materiały dydaktyczne, w tym mapy i foldery ,

·      materiały edukacyjne, związane z organizacją wycieczki szkolnej,

·      wypracowane podczas szkolenia warianty programu wycieczki wraz z tematami do realizacji w ramach różnych przedmiotów i ścieżek międzyprzedmiotowych.

Kierownik:Jolanta Siemieniuk
Prowadzący zajęcia:

Øprzewodnik PTTK

Ødoradcy metodyczni MODN w Opolu

Koszty:

Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób, odległości od zwiedzanego miejsca, czasu trwania wyjazdu. Kosztorysy są dołączone do poszczególnych programów. Istnieje możliwość negocjacji kosztów.

 

 

 

 

 

Atrakcje widokowe Gór Opawskich

 

Cele:

·           Ukazanie wycieczki jako metody edukacji regionalnej.

·           Zapoznanie z atrakcjami regionu, w szczególności terenu Gór Opawskich.

·           Opracowanie planu wycieczki szkolnej.

Efekty:

·    Nauczyciel postrzega wycieczkę jako metodę pracy w kształtowaniu postaw patriotycznych i poczucia Małej Ojczyzny.

·    Nauczyciel zna kluczowe obiekty w regionie Gór Opawskich.

·    Nauczyciel planuje nauczanie o regionie, jego historii i o sztuce w terenie.

·    Nauczyciel uwrażliwia uczniów na bogactwo regionu i jego walory estetyczne i wskazuje różnorodne formy spędzania wolnego czasu.

Program

1.        1. Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie organizacji wycieczek szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem regionu opolskiego.

2.        2. Poczęstunek.

3.        3. Wycieczka wybranym szlakiem regionu Gór Opawskich uwzględniająca poznanie walorów przyrodniczych i kulturowych tego regionu.

Uczestnicy otrzymają:

·           materiały dydaktyczne, w tym mapy i foldery ,

·           materiały edukacyjne, związane z organizacją wycieczki szkolnej,

·           wypracowane w ramach szkolenia warianty programu wycieczki wraz z tematami do realizacji w ramach różnych przedmiotów i ścieżek międzyprzedmiotowych.

Kierownik:Jolanta Siemieniuk

Prowadzący zajęcia:

Ødoradcy metodyczni MODN w Opolu

Øprzewodnik PTTK

Koszty:

Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób, odległości od zwiedzanego miejsca, czasu trwania wyjazdu. Kosztorysy są dołączone do poszczególnych programów. Istnieje możliwość negocjacji kosztów.

 

 

 

 

A Opole znacie? zwiedzanie Opola po angielsku

 

Cele:

·          Ukazanie wycieczki jako metody edukacji regionalnej i patriotycznej.

·          Zapoznanie z zabytkami architektury świeckiej i sakralnej.

·          Opracowanie planu wycieczki szkolnej w języku angielskim.

 

Program

1.        Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie organizacji wycieczek szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem stolicy województwa opolskiego.

2.        Poczęstunek.

3.        Krótka wycieczka po Opolu – zwiedzanie ciekawych miejsc, głównie zabytkowych, projektowanie trasy, kart pracy.

4.        Warsztaty w pracowni komputerowej – planowanie fascynującej wycieczki dla zagranicznych gości.

5.        Prezentacja prac grup.

 

Uczestnicy otrzymają:

·           materiały dydaktyczne, w tym mapy i foldery,

·           materiały edukacyjne, związane z organizacją wycieczki szkolnej,

·           wypracowane w ramach szkolenia warianty programu wycieczki.

 

Kierownik:Alicja Wujec-Kaczmarek

Prowadzący zajęcia:

Ødoradcy metodyczni MODN w Opolu

Øprzewodnik PTTK

Koszty:

Koszt szkolenia jest uzależniony od ilości osób, odległości od zwiedzanego miejsca, czasu trwania wyjazdu. Kosztorysy są na bieżąco przygotowywane do programu. Istnieje możliwość negocjacji kosztów.