01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

PROPOZYCJE KONSULTANTÓW I DORADCÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

(wybór nie tylko ministerialny) do wykorzystania przez nauczycieli w pracy zdalnej z uczniami:

 https://modnopole-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/s_gorniak_modn_opole_pl/ET9l3O_q-bxKqtryGeVZpnYB1-R3Vlem-COXItSvfCXD_g?e=ckgadw