Zapraszamy na kolejne szkolenia wspomagające prowadzenie edukacji zdalnej. Zapisy przez kalendarz MODN

  1. Genial.ly - narzędzie wspomagające edukację przedszkolaków i klas I-III
  2. Tablice online - przegląd dostępnych darmowych narzędzi
  3. Edukacja zdalna z wykorzystaniem Google Classroom