Przekazujemy do dyspozycji Państwa materiał: Narzędzia IT i zasoby internetowe wspierające pracę zdalną nauczycieli i wykładowców opracowany pod kierunkiem dr. J. Bogackiego. Materiał został nam udostępniony przez Dziekana Wydziału Filologicznego UO Panią dr E. Szymańską-Czaplak.