"Wiosenny Obrazek." cel: rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci

"Policz i połącz działanie z wynikiem." - cel: doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. 

Autor: Barbara Wiśniewska konsultant MODN w Opolu

Ćwiczenia domowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych – opracowanie p. Agata Komar, fizjoterapeuta, montaż p. Patryk Komar

Balonowe inspiracje” – przygotowanie p. Katarzyna Miernicka, doradca metodyczny nauczycieli wf , p.Wiktoria Waloszek, doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego

Czekolada” bardzo słodka piosenka – układ i wykonanie p. Katarzyna Miernicka, doradca metodyczny nauczycieli wf