01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Ważne i ciekawe strony internetowe dla nauczyciela EDB:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

http://www.prezydent.pl/

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

http://www.sejm.gov.pl/

Senat Rzeczypospolitej Polskiej:

http://www.senat.gov.pl/

Ministerstwo Obrony Narodowej:

http://mon.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

http://www.men.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia:

http://www.mz.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:

https://www.msw.gov.pl/

Obrona Cywilna Kraju – Serwis informacyjny:

http://www.ock.gov.pl/ock/kierownictwo-i-struktu/16,STRUKTURA-OBRONY-CYWILNEJ.html

Komenda Główna Policji:

http://www.policja.pl/

Kuratorium Oświaty w Opolu:

http://www.kuratorium.opole.pl/

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu:

http://www.modn.opole.pl/

Europejska Rada Resuscytacji:

https://www.erc.edu/index.php/mainpage/en/

Polska Rada Resuscytacji:

http://www.prc.krakow.pl/

Polski Czerwony Krzyż:

http://www.pck.pl/

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:

http://www.zosprp.pl/

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

http://www.wopr.pl/

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:

http://www.gopr.pl/

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy:

http://www.wosp.org.pl/

Polska Zbrojna:

http://polska-zbrojna.pl/

Muzeum Wojska Polskiego:

http://www.muzeumwp.pl/

Muzeum Powstania Warszawskiego:

http://www.1944.pl/

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu:

http://www.muzeum.kolobrzeg.pl/

Łamacze szyfrów – internetowa gra kryptologiczna:

http://lamaczeszyfrow.pl/index.php?id=1

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Opola:

http://www.opole.pl/miasto/artykuly/17104-35073-Article Miejskie_Centrum_Zarzadzania_Kryzysowego#paragraph3344

Straż Miejska w Opolu:

http://www.strazmiejska.opole.pl/