01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

I zaczęło się...
Pierwsze zajęcia w ramach cyklu „Ruch artystyczny sposobem na relaks i dobre samopoczucie” w Klubie Twórczego Nauczyciela już za nami.
Do tańca – walca wiedeńskiego – zaprosiła przybyłych gości doradca metodyczny MODN w Opolu Wiktoria Waloszek. Pani choreograf przedstawiła historię walca oraz omówiła etapy wprowadzania kroków podstawowych do walca użytkowego ukierunkowanego na walc wiedeński.
W miłej atmosferze można było podjąć wyzwanie i ruszyć na parkiet.
Z niecierpliwością oczekujemy na następne zajęcia i zapraszamy serdecznie do wzięcia w nich udziału.