01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Blogi w szkole

Funkcje jakie może pełnić blog edukacyjny

- blog klasowy założony przez wychowawcę i współtworzony przez uczniów na temat ważnych wydarzeń klasowych (teksty, zdjęcia, filmy: z wycieczek, akademii, imprez)                                                   

- blog przedmiotowy założony przez nauczyciela przedmiotu i współtworzony przez (publikowanie zadań, materiałów, prac pisemnych uczniów, kalendarium sprawdzianów, forum dyskusyjne na zadane tematy)

- blogi kół zainteresowań i fakultetów

- blogi jako miejsce organizowania i dokumentowania projektów edukacyjnych

Przykładowe blogi:

http://new1c.wordpress.com/category/krzysiek/

http://class1f.wordpress.com/category/magda-h/

http://c1class.wordpress.com/

Kolejne kroki do własnego bloga:

Zakładanie służbowego konta e-mailowego (polecane)

http://screencast.com/t/BMXfA4AIemNC

Zakładanie bloga i pierwszy post

http://screencast.com/t/sg4ePo7ivg

Aktywowanie bloga

http://screencast.com/t/DfPLYM57

Publikowanie postu ze zdjęciem

http://screencast.com/t/rSJ70gaufi

Podpinanie filmu z YouTube

http://screencast.com/t/5yT0jnxUn

Podpinanie prezentacji ze Slideshare do bloga www.slideshare.net

http://screencast.com/t/1B8lWjOO6Wg7

Zapraszanie kolejnych użytkowników do tworzenia bloga

http://screencast.com/t/3gawKl52Tvc

Co robi uczeń, żeby współpracować na naszym blogu czyli uzyskiwanie nazwy użytkownika i jej aktywacja

http://screencast.com/t/Q7Dw6QLJ

Wysyłanie zaproszenia do współpracy i jego przyjmowanie od strony ucznia

http://screencast.com/t/KowT8K0mJ

Jak porządkować zawartośc bloga za pomocą kategorii

http://screencast.com/t/GeZ02FEdH

Podsumowanie

http://screencast.com/t/OIWxxFFJy

Miłego użytkowania

Alicja Wujec Kaczmarek