01 / 08
02 / 08
03 / 08
04 / 08
05 / 08
06 / 08
07 / 08
08 / 08

Opóźnienia rozwoju motorycznego warunkujące  możliwości realizacji wymagań szkolnych

Beata Borecka - Sierpina

opóźnienia

Metoda malowania 10 palcami

Marta Białkowska - Rojek i Wojciech Czapla

https://www.youtube.com/watch?v=8hMLofyVDFQ&feature=youtu.be

palce

Jak się uczyć? Techniki zapamiętywania.

Beata Baczyńska i Katarzyna Wątroba

mnemo

Metoda Dobrego Startu ABC

Agnieszka Cembala, Anna Mitura, Agnieszka Płaziak  

dobry start    

Prezentacje na temat pomocy pedagogiczno-psychologicznej

Przedstawiamy Państwu interesujące prezentacje dotyczące pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Prezentacje udostępnione zostały za zgodą autorów.

Zespół Dandy Walkera - opis przypadku

Anna Grembowska i Joanna Szadkowska 

dandy 2

Zespół Dandy Walkera w teorii i praktyce

Anna Pańków i Halina Ryszkaniec

dandy

 

Zajęcia terapeutyczne w SOSW

sosw

Uczeń autystyczny w zespole klasowym

Jolanta Ziółek

uczeń autystyczny

Projekty socjoterapeutyczne realizowane w PG Nr 1 im. Kardynała Wyszyńskiego w Prudniku

Magdalena Kowalska, Barbara Srębacz, Anna Tuła-Nowacińska, Katarzyna Wołoszyn

projekty socjoterapeutyczne

Zasady tworzenia i funkcjonowanie klasy integracyjnej

Marzena Kamińska, Gabriela Matyszok, Aldona Mormul, Iwona Przybyłko, Karina Wajman z PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim oraz Oliwia Greś z PG w Opolu

klasa integracyjna

Mózgowe porażenie dziecięce

Jolanta Korczyńska i Jarosław Sokołowski

porażenie

Edukacja łączy - integracyjne spotkania z nauką

Aleksandra Gajda, Anna Hajduk, Magdalena Szyk, Tomasz Wójtowicz

edukacyjne spotkania

 

Autyzm III

autyzm3

Autyzm II

Marta Górecka, Katarzyna Glatki, Dawid Rzeźnik, Sabina Lazik-Włodarz, Magdalena Żylewicz-Zalek

Autyzm II

Autyzm

Zofia Janik i Agnieszka Bieniarz

autyzm1

Profilaktyka wskazująca i selektywna w szkole

dr Sławomir Śliwa

p1

 

Prawne aspekty przemocy. Rola wymiaru sprawiedliwości w systemie pomocy rodzinom z problemem przemocy.

p2

 

Pomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania

mgr Małgorzata Goresz-Porczyńska

p3

Konsekwencje przynależności do sekt

Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych

p4

  

Dzieci z zaburzeniami w szkole. Diagnoza i terapia

dr Urszula Strzelczyk-Raduli

p5